Your search returned 323 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka bezpieczeństwa RP : uwarunkowania- strategia- kierunki działania / Włodzimierz Malendowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 1998. Other title: Polityka bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-075458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo europejskie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa 24 czerwiec 2000 roku / pod red. Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo państw Europy : koncepcje i problemy lat 90 / pod red. Bogdana Łomińskiego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : dokumenty z lat 1998-2000. Cz. 1 / wyboru dokumentów dokonała i opatrzyła wstępem Małgorzata Zawistowska. Publisher: Warszawa : PFSM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-083428] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : dokumenty z lat 2000-2001. Cz. 2 / wyboru dokumentów dokonała i opatrzyła wstępem Małgorzata Sośnicka ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Problemy polityki bezpieczeństwa wobec procesów globalizacji / pod red. Janusza Świniarskiego i Józefa Tymanowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Współczesne bezpieczeństwo / red. nauk. Włodzimierz Fehler. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006472] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
  Checked out (1).
Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje / pod red. Romana Kuźniara i Zdzisława Lachowskiego ; [aut. Ian Anthony et al.] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048425] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Zmiany w strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych - DSiPPZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086271] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Ewolucja niemieckiej polityki bezpieczeństwa : udział Bundeswehry w operacjach wielostronnych / Krzysztof Malinowski. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku. Cz. 1 / [red. Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-097667] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polityka bezpieczeństwa RFN pomiędzy NATO i UE / Krzysztof Malinowski. Publisher: Warszawa : DSiPPZ MSZ, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-083452] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony / Piotr Natkański. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej / Marcin Florian Gawrycki ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047984] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych / Piotr Kobza ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo europejskie : koncepcje, instytucje, implikacje dla Polski / pod red. Jacka Czaputowicza. Publisher: Warszawa : "Ararat", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 2000-2004 / Marta Troszyńska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092031] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Szwajcarska polityka bezpieczeństwa / Dariusz Popławski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050988] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Strategie powstrzymywania : analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny / John Lewis Gaddis ; z ang. przeł. Piotr Ostaszewski. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego / Marek Madej ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Ryszard Zięba. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-092586] (6).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego : koncepcje, struktury, funkcjonowanie / Ryszard Zięba. Edition: Wyd. 3 popr. i zaktual.Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-098083] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : aspekty prawne i polityczne / Jacek Barcik. Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Branta, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Bezpieczeństwo państwa : zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej / Jarosław Prońko ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
We now know : rethinking Cold War history / John Lewis Gaddis. Publisher: Oxford : Oxford University Press, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Lists:
Polska w niepewnym świecie / Adam Daniel Rotfeld. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092518] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. nauk. Agnieszki Leguckiej, Kazimierza Malaka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-092368] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Security challenges in the post-Soviet space: European and Asian perspectives/ ed. by Adam Eberhardt & Akihiro Iwashita ; Polish Institute of International Affairs, Slavic Research Center, Hokkaido University. Publisher: Warsaw : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ; Sapporo : Slavic Research Center, Hokkaido University, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, 1998-2004 / Arkadiusz Szydłowski ; Departament polityki Obronnej MON. Publisher: Warszawa : Departament Polityki Obronnej MON, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).

Powered by Koha