Your search returned 235 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska na drodze do Unii Europejskiej / red. nauk. i koordynacja Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska i Ewa Synowiec ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Publisher: Warszawa : FAPA, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polityczne i kulturalne aspekty integracji europejskiej / Anna Dewalska ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządznia w Katowicach. Publisher: Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządznia, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja europejska w polskiej perspektywie / Renata Suchocka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Poznań : WN UAM, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie / [red. nauk.] Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 2, Konsekwencje prawne dla gospodarki morskiej / praca pod red. Rajmunda Rybińskiego ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Wokół problematyki integracji europejskiej / pod red. Stefana Bielańskiego i Tadeusza Biernata. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja europejska : ewolucja zjawiska / Michał Czarnomski ; Politechnika Częstochowska. Publisher: Częstochowa : Wydaw. PCz, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Historyczne i ekonomiczne podstawy integracji krajów Unii Europejskiej / Stanisław Miklaszewski. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku : wybrane aspekty / pod red. Jana Przewłockiego i Mieczysława Stolarczyka. Publisher: Katowice : Wydaw. UŚ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070594] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja ekonomiczna Polski z Unią Europejską / Andrzej Limański, Mieczysław Syrek. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-104540] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja europejska : wprowadzenie / pod red. nauk. Macieja Perkowskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015 : Polska w Unii Europejskiej : konferencja u Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w dniach 25-26 czerwca 2002 r. = Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 / Kancelaria Prezydenta RP, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2002. Other title: Strategy for Poland after the accession to the European Union in the years 2004-2015 | Polska w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-006700] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Unia Europejska : ekonomiczne mechanizmy integracji / Tadeusz Grabowski ; Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Konkurencyjność polskiej gospodarki w perspektywie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Katarzyna Gałka ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej : konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091310] (4).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Teoria integracji europejskiej / Anna Czarczyńska, Katarzyna Śledziewska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Stopień integracji Danii z Unią Europejską / Rafał Matera. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063443] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Którędy do Europy / Klaus Bachmann. Publisher: Warszawa : KAW, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092035] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej : badania i ekspertyzy : czerwiec 2002 - czerwiec 2003 : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Publisher: Warszawa : UKIE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / [aut. Grzegorz Peszko, Jan Rączka, Olga Kiuiła, współpr. Maciej Cygler]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego / [aut. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski, Jerzy Woźnicki]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Udział Polski w jednolitym rynku : korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów / [Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Poszerzona Unia Europejska wobec wschodniego sąsiedztwa : problemy i rozwiązania = The enlarged European Union and its Eastern neighbours : problems and solutions / Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ; [tł. Izabela Zygmunt] ; Ośrodek Studiów Wschodnich. Publisher: Warszawa : OSW, 2003. Other title: Enlarged European Union and its Eastern neighbours.Availability: Copies available for loan: [M-092536] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja europejska na początku XXI wieku : wybrane problemy / pod red. Radosława Fiedlera ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Od idei do integracji europejskiej : od najdawniejszych idei do Unii 25 państw / Kazimierz Łastawski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048196] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska w Unii Europejskiej : początkowe problemy i kryzysy? / pod red. Urszuli Kurczewskiej, Małgorzaty Kwiatkowskiej i Katarzyny Sochackiej. Publisher: Warszawa : PISM, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079923] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).

Powered by Koha