Your search returned 143 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Etniczne odsłony pogranicza : kwestie etniczne a pogranicze polsko-niemieckie : praca zbiorowa / pod red. Wiesława S. Burgera. Publisher: Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polak w świecie : leksykon Polonii i Polaków za granicą. Publisher: Warszawa : Wydaw. PAI, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Pegaz za oceanem : ludzie pióra i kultury poznani w Ameryce / Wojciech A. Wierzewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polska diaspora / red. nauk. Adam Walaszek ; aut. Danuta Bartkowiak [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-054903] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Niemcy polscy 1944-1989 / Piotr Madajczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047401] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Parlamentarzyści mniejszości niemieckiej w Drugiej Rzeczypospolitej / Janusz Fałowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Publisher: Częstochowa : Wydaw. WSP, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045075] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Mniejszości narodowe w Polsce : praktyka po 1989 roku : praca zbiorowa / pod red. Bogumiły Berdychowskiej ; Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polskie uchodźstwo polityczne : socjaliści na emigracji w latach 1956-1990 / Anna Siwik. Publisher: Kraków : Abrys, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów / Tadeusz Paleczny. Publisher: Oświęcim : Stowarzyszenie Romów w Polsce, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005552] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polski Londyn / Rafał Habielski. Edition: Wydanie I broszurowe.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Mniejszości narodowe i etniczne : materiały z seminarium zorganizowanego przez Zakład Parawa Konstytucyjnego Filli UMCS w Rzeszowie 16 listopada 2000 r. / red. Halina Zięba-Załucka. Publisher: Rzeszów : Fosze, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polacy w Azerbejdżanie / Andrzej Jan Chodubski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Na wschód od Zachodu : jak być z Rosją? / Jerzy Pomianowski ; z przedm. Leopolda Ungera. Publisher: Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092218] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana / Elżbieta Czykwin. Publisher: Białystok : Trans Humana, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Społeczność żydowska w Polsce : zwyczaje i udział w walce o Niepodległość = Jewish society in Poland : its customs and the role in the struggle for Independence / Władysław Klimczak, Aleksander B. Skotnicki ; Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne. Publisher: Kraków : KTF, 2004. Other title: Jewish society in Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Ameryka - to nie tak miało być / Krystyna Piotrowska-Breger. Publisher: Kraków : "Impuls", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006134] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Życie polityczne emigracji / Andrzej Friszke. Publisher: Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-064527] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Życie społeczne i kulturalne emigracji / Rafał Habielski. Publisher: Warszawa : Biblioteka "Więzi" , 1999. Availability: Copies available for loan: [M-064529] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Pod tym samym niebem : krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich / Stefan Bratkowski. Publisher: Warszawa : "Trio", 2006. Other title: Historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich.Availability: Copies available for loan: [M-054070] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych / pod red. Jacka Knopka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006312] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polonia amerykańska w polityce polskiej : historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia / Wacław Jędrzejewicz ; wstęp i oprac. Sławomir Cenckiewicz. Publisher: Łomianki : LTW, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-092196] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Emigracja z Polski po 1989 roku : książka zbiorowa / pod red. Bolesława Klimaszewskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii. Publisher: Kraków : Grell, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polityka Unii Europejskiej wobec procesów imigracyjnych / Krzysztof Nowaczek. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Asymilacja a tożsamość mniejszości narodowej : przypadek Serbołużyczan / Marcin Tujdowski ; [Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań]. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086464] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055787] (3).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Etniczność - o przemianach społeczeństw narodowych / pod red. Marii Szmeji. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2008. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-062352] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Tourism and indigenous peoples : issues and implications / ed. Richard Butler and Tom Hinch. Publisher: Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Rola dawnej i nowej emigracji w warunkach Unii Europejskiej / [red. książki Wanda Lohman] ; Polska Akademia Umiejętności ; Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Publisher: Kraków : PAU, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Wierszyna z bliska i z oddali : obrazy polskiej wsi na Syberii / pod red. Ewy Nowickiej i Małgorzaty Głowackiej-Grajper ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Kraków : "Nomos", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji / pod red. Tadeusza Palecznego i Joanny Talewicz-Kwiatkowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050016] (2).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).

Powered by Koha