Your search returned 193 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Obywatel w procesie zmian / Maria Magoska. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Porównawcza historia ustrojów państwowych / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-103901] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
  Checked out (12).
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce / Lech Dubel, Andrzej Korybski, Zbigniew Markwart. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-040850] (13).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Historia ustroju Polski X-XX w. / Marian Kallas. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047403] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Oblicza współczesnego państwa / Marek Bankowicz, Jan Wiktor Tkaczyński. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038749] (6).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Europejskie systemy polityczne / Piotr Andrzejewski, Przemysław Deszczyński, Krzysztof Gołata, Marian Szczepaniak ; [koordynator całości: Przemysław Deszczyński] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Oblicza demokracji / pod red. Ryszarda Legutki i Jacka Kloczkowskiego. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-068312] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Trzy teorie podzielonej władzy / Ryszard M. Małajny. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Democracy derailed : initiative campaigns and the power of money / David S. Broder. Publisher: San Diego [etc.] : A Harvest Book [etc.], cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja : początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939). 1 / Marek Kornat. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092956] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja : początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918-1939). 2 / Marek Kornat. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092957] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Człowiek, jego wolność i prawa a polityka : tradycja i współczesność / pod red. Adama Hrebendy i Wojciecha Kautego. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006082] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Polska refleksja nad narodem : wybór tekstów / pod red. Wojciecha Józefa Burszty, Joanny Nowak, Krzysztofa Wawrucha ; [wyboru tekstów dokonali Danuta Bartkowiak et al.] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Badań Narodowościowych w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-068313] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Trzecia droga : odnowa socjaldemokracji / Anthony Giddens ; z angielskiego przełożyła Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, Copyright © 1999. Availability: Copies available for loan: [M-059920] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji / Andrzej Stelmach. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006911] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Feliks Koneczny o państwie i wartościach / Anna Frątczak. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
O demokracji w Ameryce / Alexis de Tocqueville ; przeł. Barbara Janicka i Marcin Król. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-060783] (3).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Lists:
Dictionary of the modern politics of Japan / J. A. A. Stockwin. Publisher: London ; New York, NY : Routledge Curzon, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Demokracja : zasady, procedury, instytucje / Marek Bankowicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057257] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Mały leksykon systemów politycznych : [Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Unia Europejska, Wielka Brytania, Włochy] / Tomasz Goduń [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006344] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod redakcją Marka Barańskiego ; przy współpracy Elżbiety Pioskowik. Edition: Wydanie 2, rozszerzone.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003216] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Systemy polityczne wybranych państw / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075213] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów : Polska, Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja / Waldemar Żebrowski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. "OSW", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091590] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Świat międzyepoki : globalizacja, demokracja, państwo narodowe / Edmund Wnuk-Lipiński. Publisher: Kraków : Znak ; [Warszawa] : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-068364] (2).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Demokracja : o władzy iluzji w królestwie rozumu / Stanisław Filipowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-068356] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Współczesne systemy polityczne : zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata : (podręcznik akademicki) / Waldemar Żebrowski. Publisher: Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Zdolność do rządzenia : raport dla Klubu Rzymskiego / Yehezkel Dror ; [tł. na jęz. pol. Anna Hlebowicz-Kozioł, Maria Florczykowska]. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. Other title: Raport dla Klubu Rzymskiego.Availability: Copies available for loan: [M-055060] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Historia ustroju państwa / Krzysztof Krasowski [et al.]. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, [2002]. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
  Checked out (3).
Dyktatury i tyranie : szkice o niedemokratycznej władzy / Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006070] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).

Powered by Koha