Your search returned 87 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Uczciwa kłótnia małżeńska : jak rozwiązywać konflikty / Fritz Fischaleck ; przekł. i słowo wstępne Alicja Makowska i Elżbieta Sujak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Dziecko - ofiara przemocy / Irena Jundziłł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Przemoc w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul ; Wydział Prawa i Administracji UMK. Katedra Kryminalistyki, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-094346] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Socjologia małżeństwa i rodziny : wprowadzenie / Franciszek Adamski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie / Krystyna Slany. Publisher: Kraków : Nomos, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007365] (6).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży / Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Być rodziną, czyli Jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci. 1 / Dorota Terakowska, Jacek Bomba. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury / Leon Dyczewski. Publisher: Lublin : TN KUL, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Mówię to, bo cię kocham : jak to się dzieje, że rozmawiając, możemy wzmocnić lub zniszczyć nasze więzi / Deborah Tannen ; przekład Piotr Budkiewicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa / Franciszek Adamski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Wychowanie wobec przemocy / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053965] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Późne macierzyństwo : studium socjomedyczne / Małgorzata Lesińska-Sawicka. Publisher: Kraków : "Nomos", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Słownik małżeństwa i rodziny / red. Edward Ozorowski ; Instytut Studiów nad Rodziną ATK. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej ; Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Oblicze współczesnej rodziny polskiej : praca zbiorowa / pod red. Bronisława Mierzwińskiego, Ewy Dybowskiej ; Katedra Pedagogiki Rodziny Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum". Publisher: Kraków : WSFP Ignatianum : Wydaw. WAM, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049998] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców / Janina Wyżyńska ; współpraca Tomasz Wyżyński. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rozwody / Jan Śledzianowski. Publisher: Kielce : "Jedność", 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Małżeństwo, kobieta, cielesność : instytucja małżeństwa w XII- i XIII-wiecznej Francji / Marcin Zawilski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058359] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Seks, jakiego nie znacie : dla małżonków kochających Boga / Ksawery Knotz ; [il. Łukasz Zabdyr]. Publisher: Częstochowa : Święty Paweł, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-055799] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. Publisher: Kraków : Petrus, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-056593] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Copies available for hold on place: [M-083751] (1).
Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Samotne ojcostwo / Anna Dudak. Publisher: Kraków : "Impuls", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084478] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063096] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia / Teresa Rostowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-063717] (8).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).

Powered by Koha