Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem / Manuel Castells ; przeł. Tomasz Hornowski. Publisher: Poznań : "Rebis", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-073325] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (2).
Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049370] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Tyrania chwili : szybko i wolno płynący czas w erze informacji / Thomas Hylland Eriksen ; przeł. Grzegorz Sokół. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 2003. Other title: Tyranny of the moment.Availability: Copies available for loan: [M-006148] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Społeczna przestrzeń internetu / pod red. Dominika Batorskiego, Mirosławy Marody, Andrzeja Nowaka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SWPS - Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-086017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (3).
Bomba informacyjna / Paul Virilio ; przeł. Sławomir Królak. Publisher: Warszawa : "Sic!", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-063726] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott ; tł. Piotr Cypryański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Other title: Grown up digital : how the net generation is changing your world.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (1).
Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Oblicza Internetu : Opus Universale : kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008. Other title: Opus Universale : kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2011. Other title: Verblöden unsere Kinder?.Availability: Copies available for loan: [M-084167] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:
The new information professional : how to thrive in the information age doing what you love / Sue Myburgh. Publisher: Oxford : Chandos, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Netnografia : badania etnograficzne online / Robert V. Kozinets ; tł. Maja Brzozowska-Brywczyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości / Elias Aboujaoude ; przekł. Robert Andruszko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Other title: Virtually you : the dangerous powers of the e-personality.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
  Checked out (1).
Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne / red. nauk. Marek Sokołowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Kultura internetu w Polsce : od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska / [Marta Juza] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086780] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
iMózg : jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości / Gary Small i Gigi Vorgan ; tł. Sy Borg. Publisher: Poznań : Vesper, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089719] (6).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Świat Digital Natives : młodzież w poszukiwaniu siebie i innych / Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii największego projektu współtworzonego przez ludzi / Dariusz Jemielniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-090093] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
25 wykładów / Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013. Other title: Dwadzieścia pięć wykładów.Availability: Copies available for loan: [M-090893] (9).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Wolność w chmurze i inne eseje / Eben Moglen ; [tł. Katarzyna Makaruk et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Nowoczesna Polska, [2013]. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy / red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. Other title: Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Technologie informacyjno-komunikacyjne w funkcjonowaniu uczelni wyższych : wybrane konteksty / Beata Stachowiak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:
Włączenie cyfrowe - droga do reintegracji społecznej / Rafał Lew-Starowicz, Katarzyna Lorecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Nowe civil society? : rola internetu w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Marta Dorenda-Zaborowicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Oblicza internetu : sieciowe dyskursy : (roz)poznawanie cyfrowego świata / redakcja naukowa Marek Sokołowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Wizualne bazy danych / red. nauk. Marek Krajewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości : wielość szans i dylematów = Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. Other title: Modern society in virtual reality : the multitude of opportunities and dilemmas.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Makrowikinomia : reset świata i biznesu / Don Tapscott , Anthony D. Williams ; [przekł. Dariusz Bakalarz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-096582] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.325] (1).
Lists:

Powered by Koha