Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Jonathan H. Turner ; przekład Ewa Różalska. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047523] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Samobójstwa : ucieczka przegranych / Maria Jarosz ; Instytut Studiów Politycznych PAN. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005767] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Człowiek w teatrze życia codziennego / Erving Goffman ; oprac. i słowem wstępnym poprzedził Jerzy Szacki ; przeł. Helena Datner-Śpiewak i Paweł Śpiewak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo KR, 2000. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-002993] (4).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Charles Hampden-Turner, Alfons Trompenaars ; przeł. Dorota Gostyńska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005894] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; przeł. Janusz Stawiński. Edition: Wyd. 10, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Istota socjologii : krytyczne eseje o krytycznej nauce / Earl Babbie ; przekł. Mirosław Aleksander Miernik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-048659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Socjologia transportu w zarysie / Franciszek Krzykała ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006144] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Encyklopedia socjologii : indeksy / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Socjologia wsi polskiej / Izabella Bukraba-Rylska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-112879] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Znaki i symbole / [eds. Kim Dennis-Bryan, Nicola Hodgson, Neil Lockley ; tł. Barbara Kocowska] ; National Geographic. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2009. Other title: Signs & symbols.Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Jakość życia współczesnego człowieka : wybrane problemy / pod redakcją naukową Agnieszki Gawor i Alicji Głębockiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Wstęp do socjologii / Norman Goodman ; przekł. Jędrzej Polak, Janusz Ruszkowski, Urszula Zielińska. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2009. Other title: Introduction to sociology.Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Społeczeństwo i rytuał : heterotopia bezdomności / Maria Mendel. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-077287] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Lists:
Socjologia i przestrzeń miejska / Andrzej Majer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Wprowadzenie do socjologii / Barbara Szacka. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, cop. 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084394] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Fotospołeczeństwo : antologia tekstów z socjologii wizualnej / pod red. Malgorzaty Boguni-Borowskiej i Piotra Sztompki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2012. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Po kryzysie / Alain Touraine ; przekł. i posł. Marcin Frybes. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Sytuacje społeczne / Aleksander Manterys ; Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Aktywne społeczeństwo : teoria procesów społecznych i politycznych / Amitai Etzioni ; przeł. Stanisław Burdziej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Wstyd / Elżbieta Czykwin. Publisher: Kraków : "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Socjologia / Anthony Giddens ; tł. Alina Szulżycka. Edition: Wyd. 2 uzup., 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089380] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Instytucje i organizacje : pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia / Włodzimierz Pańków. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Eli, Eli / Wojciech Tochman ; fot. Grzegorz Wełnicki. Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Grupy dyspozycyjne : analiza socjologiczna / Jan Maciejewski. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
Słownik socjologii jakościowej / Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).

Powered by Koha