Your search returned 107 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Narodowości świata / Andrzej Maryański. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-038718] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
The nine nations of North America / Joel Garreau. Publisher: New York : Avon Books, 1982. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne konsekwencje : praca zbiorowa. T. 2a / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Demografia / Jerzy Z. Holzer. Edition: Wyd 6 zm. / aktualizacja Anita Abramowska [et al.].Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : UKIE Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-095560] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Marek Okólski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : SCHOLAR, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003198] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Systemy wartości a procesy demograficzne / pod red. Krystyny Slany, Agnieszki Małek, Izabeli Szczepaniak-Wiechy ; Rządowa Rada Ludnościowa ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Europa - Polska - migracja / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Radosława Fiedlera. Publisher: Poznań : INPiD UAM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Podstawy geografii ludności / Dobiesław Jędrzejczyk. Publisher: Warszawa : Dialog, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Wyzwania migracyjne w państwach wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej / Marta Jaroszewicz, Leszek Szerepka. Publisher: Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-092752] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / pod red. Józefa Pociechy ; [aut. Krzysztof Jakóbik et.al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005509] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje : dzieje, typologia, definicje / pod red. Antoniego Furdala i Włodzimierza Wysoczańskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Polityka imigracyjna i azylowa : wyzwania i dylematy / Janusz Balicki, Peter Stalker. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-034802] (8).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / pod red. Piotra Korcellego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
International migration in Europe : data, models and estimates / ed. by James Raymer and Frans Willekens. Publisher: Chichester : John Wiley & Sons, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigratów polskich / Ryszard Bera. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego : materiały z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego / red. nauk. i omówienie dyskusji Grażyna Firlit-Fesnak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Polska a Europa : procesy demograficzne u progu XXI wieku : I Kongres Demograficzny w Polsce, sympozjum - Przemiany Demograficzne w województwie świętokrzyskim, Kielce, 15 maja 2002 r. T. 4 / pod red. Jana Śledzianowskiego ; Rządowa Rada Ludnościowa. Akademia Świętokrzyska. Publisher: Kielce : "Jedność", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Polish migration to the UK in the "New" European Union : after 2004 / ed. by Kathy Burrell. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje polityczne XX wieku / pod red. nauk. Jana E. Zamojskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Spotkanie cywilizacji / Youssef Courbage, Emmanuel Todd ; przekł. Szczepan Całek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Zborowskiego ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Powroty Polaków po 2004 roku : w pętli pułapki migracji / Krystyna Iglicka ; Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Ostatnie dni Europy : epitafium dla Starego Kontynentu / Walter Laqueur ; przeł. Piotr Pawlaczek. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej / Elżbieta Siek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Warunki powrotu zagranicznych emigrantów zarobkowych do województwa opolskiego : (w kontekście niedopasowań strukturalnych na regionalnym rynku pracy) / Romuald Jończy. Publisher: Opole : Pro Media, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Individual fertility choices in Poland / Monika Mynarska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Ludność świata : powinność i kapitał / Andrzej Ochocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Population du monde - le devoir et le capital.Availability: Copies available for loan: [M-079011] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceausescu / Gail Kligman ; przekł. Piotr Art. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. Other title: Politics of Duplicity : controlling reproduction in Ceausescu's Romania.Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).

Powered by Koha