Your search returned 65 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka społeczna w świadomości społecznej : raport z badań sondażowych / pod red. Małgorzaty Szylko-Skoczny ; oprac. zespół w składzie Renata Gierszewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Polityka społeczna : wybrane problemy porównań międzynarodowych / Mirosław Księżopolski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003510] (3).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Europejska przestrzeń socjalna : zarys problematyki / Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz ; zespół aut. Lucyna Frąckiewicz [et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Przewodnik po Europejskiej Karcie Społecznej / [tł. z jęz. ang. Katarzyna Paluch]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Other title: European Social Charter - short guide.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Międzynarodowa polityka społeczna : wybrane problemy : skrypt dla studentów nauk politycznych / Włodzimierz Anioł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-012870] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Polityka socjalna Unii Europejskiej / Włodzimierz Anioł. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003512] (4).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Polityka społeczna : materiały do studiowania / pod red. Antoniego Rajkiewicza, Jolanty Supińskiej, Mirosława Księżopolskiego. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Polityka społeczna : teksty źródłowe / wybór i oprac. Ludmiła Dziewięcka-Bokun i Katarzyna Zamorska. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003107] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
The spirit of the common law / by Roscoe Pound. Edition: Repr.Publisher: Francestown : Marshall Jones Company, 1931. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Socjalny wymiar Europy : od niewolnictwa do obywatelskości / Katarzyna Głąbicka. Edition: Wyd. I.Publisher: Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, copyright 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Teoretyczne podstawy polityki społecznej / Piotr Zaborny ; Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie. Publisher: Łuków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003522] (5).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Encyclopedia of American public policy / Byron M. Jackson. Publisher: Santa Barbara [etc.] : ABC-CLIO, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka. Publisher: Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-096983] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Krytyka i afirmacja polityki społecznej / Ryszard Szarfenberg ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Edition: Wyd. 2 rozsz., uzup. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-067817] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Sytuacja mieszkaniowa małżeństw zawieranych w miastach / Jan Korniłowicz ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Warszawa : IRM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Negocjowana demokracja, czyli Europejskie governance po polsku / pod. red. Kazimiery Wódz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084735] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Informatyka w polityce społecznej : opracowania i materiały / red. Mieczysław Muraszkiewicz, Jerzy S. Nowak, Tomasz Szapiro ; [Polskie Towarzystwo Informatyczne]. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2003. Online Access: Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Drug Abuse : prevention and treatment. Vol 3 / ed. by Mangai Natarajan. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2010. Other title: Prevention and treatment.Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy / pod red. Michael Lavalette, Alan Pratt ; [praca zbior. tł. z jęz. ang.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089378] (2).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia : przykład strefy suburbanizacji Trójmiasta / Grzegorz Masik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Wydatki socjalne w latach 2000-2020 : raport na podstawie modelu "Budżet polityki społecznej" / [red. nauk. Irena Wóycicka ; aut. Irena Wóycicka, Agnieszka Chłoń-Domińczak] ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Publisher: Warszawa : IBnGR, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-065770] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Michael Hill ; [tł. Przemysław Sadura]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Wskaźniki społeczne w polityce społecznej : historia, teoria i zastosowanie w praktyce / Anna Kurowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Lists:
Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech / Lilianna Jodkowska. Publisher: Warszawa : "Difin", 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106836] (3).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).

Powered by Koha