Your search returned 57 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Elementy metod i technik badań socjologicznych / Leszek A. Gruszczyński. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Metody i techniki badań socjologicznych : wybrane zagadnienia / Luba Sołoma. Edition: Wyd. 2, rozsz. i popr.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Społeczne przestrzenie doświadczenia : metoda interpretacji dokumentarnej / pod red. Sławomira Krzychały ; [tł. Sławomir Krzychała]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metody i techniki sondażowych badań opinii / Mirosław Szreder. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Traktat o dobrej robocie / Tadeusz Kotarbiński. Edition: Wydanie siódme.Publisher: Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk ; Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1982. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
  Checked out (1).
Badania opinii / Mirosław Szreder. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów / Ryszard Adam Podgórski. Publisher: Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metodologia nauk / Adam Grobler. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Aureus : Wydawnictwo Znak, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii / red. nauk. Sylwia Bedyńska, Aneta Brzezicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie / pod red. Bożeny Płonki-Syroki ; Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-067760] (5).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-058465] (1).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metoda socjologii / Florian Znaniecki ; przełożyła i wstępem opatrzyła Elżbieta Hałas. Edition: Wydanie 1, dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Teoria ugruntowana : praktyczny przewodnik po analizie jakościowej / Kathy Charmaz ; tł. Barbara Komorowska ; red. nauk. wyd. pols. Krzysztof Konecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Odkrywanie teorii ugruntowanej : strategie badania jakościowego / Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss ; przeł. Marek Gorzko. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania fokusowe / Rosaline Barbour ; tł. Barbara Komorowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-106681] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Nowe perspektywy : nauki społeczne dla gospodarki / redakcja naukowa Seweryn Rudnicki. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, [po 2010]. Availability: Copies available for loan: [M-080585] (4).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Analiza danych zastanych : przewodnik dla studentów / red. nauk. Marta Makowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych / Howard Schuman ; przeł. Agata Grabowska ; red. nauk. Antoni Sułek. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metoda biograficzna w socjologii : antologia tekstów / pod red. Kai Kaźmierskiej. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Projektowanie badań naukowych : metody jakościowe, ilościowe i mieszane / John W. Creswell ; tł. Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Narzędziownia : jak badaliśmy (niewidzialne) miasto / Rafał Drozdowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Bęc Zmiana, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Analizowanie danych jakościowych / Graham Gibbs ; tł. Maja Brzozowska-Brywczyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094857] (2).
  Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych : refleksje na marginesie projektów badawczych / pod red. nauk. Hanny Kędzierskiej i Henryka Mizerka. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie / red. Dariusz Jemielniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych : rekomendacje i praktyka badawcza / Małgorzata Rószkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną / Henryk Domański oraz Zbigniew Karpiński [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Projektowanie badania jakościowego / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Other title: Designing qualitative research.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Badania fokusowe : problemy metodologiczne i etyczne / Jolanta Lisek-Michalska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).
Studenckie prace promocyjne w naukach społecznych ; Hipoteza w badaniach społecznych : (poradnik dla studentów) / Edward Hajduk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009. Other title: Hipoteza w badaniach społecznych : (poradnik dla studentów).Availability: Copies available for reference: [CZ 303] (1).

Powered by Koha