Your search returned 117 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Życie czy śmierć : stare i nowe tajemnice eutanazji / Jack C. Willke i inni ; [tł. Hanna Dankiewicz]. Publisher: Gdańsk : Human Life International-Europa, 2000. Other title: Assisted siucide & euthanasia.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Rola rozumu w decyzjach moralnych : etyka Davida Hume'a / Mirosław Rutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005395] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka zarządzania przedsiębiorstwem / Bogdan Nogalski, Janusz Śniadecki. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. Edition: Wyd. 11.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności / pod red. Barbary Chyrowicz. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyka wobec problemów współczesnego świata / pod red. Haliny Promieńskiej. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka : naglące pytania / red. Piotr Aszyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Rhetos, 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Eutanazja : śmierć z wyboru? / Ryszard Fenigsen. Edition: Wyd. 3.Publisher: Poznań : "W drodze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-059927] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Spór o eutanazję / Jan Dziedzic. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii / Grzegorz Mazur. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-053553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyczne podstawy demokracji : studium myśli Ernsta Wolfganga Böckenförde / Szymon Drzyżdżyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-067239] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Tortury : bezpieczeństwo narodowe i normy etyczne / John Perry ; przekł. Wojciech Gadowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Wiedza o etyce / Jan Woleński, Jan Hartman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  On hold (1).
Etyka wobec sytuacji granicznych / pod red. nauk. Doroty Probuckiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Zarys etyki szczegółowej. T. 2, Etyka społeczna / Tadeusz Ślipko. Edition: Wyd. 2 poszerzone.Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2005. Other title: Etyka społeczna.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Zarys etyki ogólnej / Tadeusz Ślipko. Edition: Wydanie IV.Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Szanse etyki w zglobalizowanym świecie / Zygmunt Bauman ; przekład Jacek Konieczny. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007. Other title: Lectures in the Institute for the Human Sciences.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-051317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka : wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych / Ben Mepham ; z jęz. ang. przeł. Ewa Bartnik, Paweł Golik, Joanna Klimczyk ; red. nauk. przekł. Paweł Łuków. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-051116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyka praktyczna / Peter Singer ; z ang. przełożyła Agata Sagan. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007. Online Access: Spis treści w jęz. ang | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Podstawy nauki o moralności / Maria Ossowska ; wybór, oprac. i red. nauk. Pawła J. Smoczyńskiego. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo ; Lublin : Fundacja Biblioteki Etycznej, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Norms in human development / ed. by Leslie Smith and Jacques Vonèche. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka i polityka / Alasdair MacIntyre ; red. nauk. Adam Chmielewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054656] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański / red. Andrzej Muszala ; [aut. haseł Janusz Andres et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093577] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etyka nikomachejska / Arystoteles ; przeł., wstępem i koment. opatrzyła Daniela Gromska. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053894] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii : [ hinduizm, buddyzm, sikhizm, judaizm, chrześcijaństwo, islam] : praca zbiorowa / pod red. Peggy Morgan i Clive'a Lawtona ; przeł. Dorota Chabrajska. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Ethical issues in six religious traditions.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-058371] (7).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyka wojny : antologia tekstów / red. naukowa Tomasz Żuradzki, Tomasz Kuniński ; aut. tekstów Simon Caney [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Medycyna na granicach życia.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-105622] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Bioetyka. 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha