Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Logika formalna : systemy logiczne : wstęp do metalogiki / Ludwik Borkowski. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-008001] (2).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka / Zbigniew Michalewicz, David B. Fogel ; z ang. przeł.: Aleksy Schubert, Joanna Schubert. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045854] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa i administracji / Andrzej Grabowski. Edition: Wyd. 4 popr.Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080640] (28).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
  Checked out (1).
Wykłady i szkice z logiki ogólnej / Tadeusz Kwiatkowski. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005411] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Elementy logiki dla prawników / Wojciech Patryas. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Poznań : "Ars boni et aequi", [2002]. Availability: Copies available for loan: [M-075926] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Ćwiczenia z logiki / Barbara Stanosz. Edition: Wyd. 16 rozsz., 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049150] (6).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
  Checked out (2).
Logika / Tadeusz Widła, Dorota Zienkiewicz. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076019] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika dla prawników : słownik encyklopedyczny / Sławomir Lewandowski, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel ; pod red. Andrzeja Malinowskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika elementarna dla szkół akademickich / Robert Piotrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2005. Other title: Logika elementarna.Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika odkrycia naukowego / Karl R. Popper ; przeł. Urszula Niklas. Publisher: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2002. Other title: Logic of scientific discovery.Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika nie gryzie. Cz. 1, Samouczek logiki zdań / Katarzyna Paprzycka. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. Other title: Samouczek logiki zdań.Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika popularna : przystępny zarys logiki zdań / Andrzej Grzegorczyk. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika ogólna : wybrane zagadnienia / Kazimiera Dyrda. Edition: Wydanie drugie rozszerzone.Publisher: Kielce : Instytut Matematyki AŚ : Wydawnictwo Gens, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Wprowadzenie do logiki / Józef W. Bremer. Edition: Wyd. 2, poszerz., wznowienie.Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : Wydawnictwo "Ignatianum", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Świat matematyki i jej materialnych cieni : elementy platonizmu w podstawach matematyki / Józef Życiński. Publisher: Kraków : Konsorcjum Akademickie - Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Elementy logiki dla prawników / Marek Lechniak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Artur Schopenhauer ; przeł. z niem. Bolesław i Łucja Konorscy ; [il. Szymon Kobyliński]. Edition: Wyd. 9.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2012. Other title: Sztuka prowadzenia sporów.Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
  Checked out (1).
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski ; aut. pytań Zbigniew Długosz [et al.]. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Aksjomatyczne teorie prawdy / Volker Halbach ; przekł. Cezary Cieślinski [i.e. Cieśliński], Joanna Golińska-Pilarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Współczesne teorie prawdy / Zbigniew Tworak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Wprowadzenie do logiki dla prawników / Oktawian Nawrot. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099261] (2).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Sztuka argumentacji : ćwiczenia w badaniu argumentów / Krzysztof Szymanek, Krzysztof A. Wieczorek, Andrzej S. Wójcik. Edition: Wyd. 2, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-116649] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Umiejętność przekonywania i dyskusji / Tadeusz Pszczołowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Elementy logiki : wykład dla prawników / Władysław Wolter, Maria Lipczyńska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-064059] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński. Aneks: Elementy rachunku predykatów / Kazimierz Świrydowicz. Edition: Wyd. 26, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).
  Checked out (2).
Logika : podstawy, język, uzasadnianie / Edward Nieznański. Edition: 2. wyd. zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056994] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz. Edition: Wyd. 8 rozsz., 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-094989] (1).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
Logika dla prawników / redakcja naukowa Andrzej Malinowski ; Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, Jacek Petzel. Edition: Wyd. 10.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106623] (2).
  Copies available for reference: [CZ 16] (1).
  Checked out (1).
Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników / redakcja naukowa Andrzej Malinowski, [autorzy]: Andrzej Malinowski, Michał Pełka, Radosław Brzeski. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 16] (1).

Powered by Koha