Your search returned 82 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / pod red. Marii Żebrowskiej ; [zespół aut. Zofia Babska et al.]. Edition: Wyd. 9.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej [et al.]. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Dziecko wśród rówieśników i dorosłych / pod red. Anny Brzezińskiej, Grzegorza Lutomskiego i Błażeja Smykowskiego. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów / pod red. Anny Brzezińskiej i Grzegorza Lutomskiego. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rozwój świadomości językowej dziecka : teoria i praktyka / Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Niewidzialne źródła : szanse rozwoju w okresie dzieciństwa / red. nauk. Anna Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Marta Marchow. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. Aliny Czapigi. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Lists:
Najstarsze, średnie, najmłodsze : jak kolejność narodzin wpływa na Twój charakter / Ronald W. Richardson, Lois A. Richardson ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. Other title: Birth order and you.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną / Żaneta Stelter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn / Eliza Czerka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Psychologia rozwoju człowieka / Denise Boyd, Helen Bee ; przekład Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. Edition: Wyd. popr. i uzup. na podst. 4 wyd. oryg.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Zyska i S-ka, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
  Checked out (5).
Lists:
Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej / Agnieszka Lasota. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Psychologia dziecka / H. Rudolph Schaffer ; przeł. Aleksander Wojciechowski ; red. nauk. Anna Brzezińska. Edition: Wyd. 1, 4 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090422] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Lists:
Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia / H. Rudolph Schaffer ; tł. Robert Andruszko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Other title: Key concepts in developmental psychology.Availability: Copies available for loan: [M-090424] (10).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym / Marta Bogdanowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Psychologia dziecka / Jean Piaget, Barbel Inhelder ; przeł. Zofia Zakrzewska. Publisher: Wrocław : Siedmioróg, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 1, [A-M] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067617] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Leksykon psychologii rozwoju człowieka. T. 2, [N-Ż] / Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-067619] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia / Zbigniew Łoś. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-079935] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Autokreacja : psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka / Justyna Pawlak. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Language in cognitive development : emergence of the mediated mind / Katherine Nelson. Publisher: New York : Cambridge University Press, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rozwój i tożsamość w cyklu życia : studium koncepcji Erika H. Eriksona / Lech Witkowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Świadomy umysł : w poszukiwaniu teorii fundamentalnej / David Chalmers ; przekł. Marcin Miłkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / H. Rudolph Schaffer ; tł. Marta Białecka-Pikul, Katarzyna Sikora. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079930] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Wokół problematyki zdolności : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Jana Łaszczyka, Małgorzaty Jabłonowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. Publisher: Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. Other title: Dyslogic syndrome.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Toruń : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2005. Other title: Zdolności i stymulowanie ich rozwoju | Selected issues of gifted education.Availability: Copies available for loan: [M-084217] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).

Powered by Koha