Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wydanie II rozszerzone.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo' 69, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych / Edmund J. Osmańczyk ; przedm. Javier Perez de Cuellar. Edition: Wyd. 2 / red. Halina Ewa Pieniążek.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-078142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Słownik Organizacji Narodów Zjednoczonych / Janusz Rydzkowski. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-038161] (5).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich / Ewa Bogacz-Wojtanowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacje międzynarodowe : pytania - tablice / Brygida Kuźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-103911] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych : osiągnięcia i wyzwania : materiały z konferencji, Warszawa, 24 czerwca 2005 r. / [red. Maciej Bem, Anna Herman-Łukasik, Jolanta Kucharska]. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005. Other title: Sześćdziesiąt lat Organizacji Narodów Zjednoczonych.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
50 lat : Złota Księga Jubileuszu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego / [autorzy: Krzysztof Pikoń (red. nacz.), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu) ; współpraca merytoryczna Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polski Instytut Biograficzny]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion [et al.], 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Tajne związki i stowarzyszenia : wielkie tajemnice historii / Hermann Schreiber, Georg Schreiber ; przeł. Ewa Ziegler-Brodnicka. Publisher: Warszawa : Bellona, 2007. Other title: Geheimbünde von der Antike bis zur Gegenwart.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Przyrzeczenie harcerskie : historia, metodyka, manipulacje / Bogusław Śliwerski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Szczera wola i zniewolenie : harcerstwo w Polsce 1945-1980 : zarys problematyki ideowej i wychowawczej / Stanisław Czopowicz. Publisher: Warszawa : Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 2010. Other title: Harcerstwo w Polsce 1945-1980.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / red. nauk. Andrzej Kracher, Rajmund Morawski. Publisher: Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084458] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Masoni bez maski / Cezary Leżeński. Publisher: Toruń : Graffiti BC, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Liderzy i działacze : o idei trzeciego sektora w Polsce / Ilona Iłowiecka-Tańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Wiejskie organizacje pozarządowe / pod red. nauk. Marii Halamskiej. Publisher: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008. Other title: Rural non-governmental organisations.Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Technokraci dobroczynności : samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych / Magdalena Dudkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacje pozarządowe : zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze / Emilia Kotnis-Górka, Mateusz Wysocki. Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102601] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce / pod red. Grzegorza Baziura ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Publisher: Oświęcim : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
"International Organizations - The United Nations Organization - its activity and reforms" / Jolanta Kubicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Piotr Gliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Międzynarodowa działalność polskich organizacji pozarządowych / pod red. Grażyny Czubek. Publisher: Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego : Grupa polskich organizacji pozarządowych pracujących poza granicami kraju, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacje pozarządowe : fundament społeczeństwa obywatelskiego / Dorota Moroń. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Amnesty International - wybrane aspekty działalności pedagogicznej / Marzanna Pogorzelska. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Polskie organizacje w Niemczech : stan i uwarunkowania / Michał Nowosielski. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Jerzy Menkes, Andrzej Wasilkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-111558] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim / pod red. Małgorzaty Załuskiej i Jerzego Boczonia ; [aut.] Małgorzata Załuska [et al.]. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-005561] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy / pod red. Janusza Symonidesa ; Fundacja Studiów Międzynarodowych - Foundation of International Studies. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-057889] (5).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Organizacje i ugrupowania międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku : multilateralna współpraca państw w świecie postzimnowojennym / pod red. Izabeli Wróbel. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023049] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe / Jerzy Jaskiernia ; [transl. by: Information Office of the Council of Europe]. Publisher: Warsaw : Information Office of the Council of Europe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049932] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Łaźniewskiej i Przemysława Deszczyńskiego ; aut. Elżbieta Chrabonszczewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093872] (1).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).
Karawana kryzysu : za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej / Linda Polman ; z przedmową Janiny Ochojskiej ; przełożyła Ewa Jusewicz-Kalter. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. Other title: Crisiskaravaan.Availability: Copies available for loan: [M-110957] (2).
  Copies available for reference: [CZ 06] (1).

Powered by Koha