Your search returned 108 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Leksykon polskiego dziennikarstwa / Elżbieta Ciborska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Warsztaty dziennikarskie / Stanisław Bortnowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : STENTOR, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dzieje prasy polskiej / Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka. Publisher: Warszawa : Interpress, 1988. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka / Zbigniew Bauer ; Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : "Universitas", cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-111039] (5).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076881] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Szkice z dziejów prasy światowej / Władysław Wolert ; oprac. red. Sylwester Dziki ; wstęp Marian Tyrowicz. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy / Tomasz Płonkowski. Publisher: Warszawa : Instytut Kultury, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Edition: Wyd. 4 zm., uzup. rozszerz.Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059469] (3).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman. Edition: Wyd. 2Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055994] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Aktorzy życia politycznego w świetle opinii dziennikarzy : jacy są, a jacy powinni być : dziennikarze o politykach / Sabina Pawlas-Czyż. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Kulisy dziennikarstwa czyli Granice wolności kija / Marian Maciejewski. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo i polityka / [red. Małgorzata Skowrońska]. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach / red.: Peter J. Anderson, Geoff Ward ; tł. Anna Piwnicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Other title: Future of journalism in the advanced democracies.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Internetowe gatunki dziennikarskie / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064298] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Teraz ja... : 99 pytań do mistrzyni telewizyjnego wywiadu / Irena Dziedzic. Publisher: Warszawa : Reporter, 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Sztuka wywiadu : lekcje mistrza / Lawrence Grobel ; przekł. Ewa Spirydowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Encyclopedia of American journalism / Stephen L. Vaughn, ed. Publisher: New York ; London : Routledge, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku / Barbara Gierszewska. Publisher: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Analiza gatunków prasowych : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych / Maria Wojtak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 r. / red. nauk. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Biblia dziennikarstwa / pod red. Andrzeja Skworza i Andrzeja Niziołka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-082846] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Marka Palczewskiego i Moniki Worsowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo w pytaniach i odpowiedziach : książka nie tylko dla uczniów i studentów / Magdalena Baranowska-Szczepańska. Publisher: Poznań : Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Nagłówki w "Gazecie Wyborczej" : (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka) / Edyta Pałuszyńska. Publisher: Łódź : Piktor, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Reportaż po polsku / Maciej Siembieda ; [red. i posł. Andrzej Niczyperowicz]. Publisher: Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Polska Agencja Telegraficzna 1918-1991 / Waldemar Grabowski. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Prasowa, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995 / pod red. Gerda G. Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Kathariny Schliep. Publisher: Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dydaktyka dziennikarstwa : opinie i postulaty / pod red. Sławomira Gawrońskiego. Publisher: Kraków [etc.] : Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082664] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo wojenne online / Donald Matheson, Stuart Allan ; przekł. Magdalena Klimowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).

Powered by Koha