Your search returned 84 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Leksykon polskiego dziennikarstwa / Elżbieta Ciborska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Warsztaty dziennikarskie / Stanisław Bortnowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : STENTOR, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dzieje prasy polskiej / Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka. Publisher: Warszawa : Interpress, 1988. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka / Zbigniew Bauer ; Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : "Universitas", cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-111039] (6).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076881] (2).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Edition: Wyd. 4 zm., uzup. rozszerz.Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-059469] (3).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055994] (3).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Kulisy dziennikarstwa czyli Granice wolności kija / Marian Maciejewski. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo i polityka / [red. Małgorzata Skowrońska]. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Społecznego Demos, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach / red.: Peter J. Anderson, Geoff Ward ; tł. Anna Piwnicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Other title: Future of journalism in the advanced democracies.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-110437] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Internetowe gatunki dziennikarskie / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064298] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
Sztuka wywiadu : lekcje mistrza / Lawrence Grobel ; przekł. Ewa Spirydowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Encyclopedia of American journalism / Stephen L. Vaughn, ed. Publisher: New York ; London : Routledge, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Analiza gatunków prasowych : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych / Maria Wojtak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Biblia dziennikarstwa / pod red. Andrzeja Skworza i Andrzeja Niziołka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010. Online Access: dostęp ograniczony | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-082846] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
  Checked out (1).
News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Marka Palczewskiego i Moniki Worsowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo w pytaniach i odpowiedziach : książka nie tylko dla uczniów i studentów / Magdalena Baranowska-Szczepańska. Publisher: Poznań : Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Reportaż po polsku / Maciej Siembieda ; [red. i posł. Andrzej Niczyperowicz]. Publisher: Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo wojenne online / Donald Matheson, Stuart Allan ; przekł. Magdalena Klimowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. Igora Borkowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Kobieta i media : studia z dziejów emancypacji kobiet / pod red. Piotra Perkowskiego i Tadeusza Stegnera. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarstwo śledcze : teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych / pod red. Marka Palczewskiego i Moniki Worsowicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów : teoria i praktyka / Krzysztof Gajdka ; Studium Dziennikarskie. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Wypowiedź dziennikarska : teoria i praktyka : skrypt dla studentów dziennikarstwa/ pod red. Barbary Bogołębskiej i Andrzeja Kudry. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089639] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
O dziennikarstwie śledczym : normy, zagrożenia, perspektywy / pod red. Marka Palczewskiego i Moniki Worsowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Teksty z kontratekstów : nowe oblicze publicystyki w przestrzeni wirtualnej / Witold Machura (red.). Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe "Contact", 2010. Other title: Nowe oblicze publicystyki w przestrzeni wirtualnej.Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Zawód - dziennikarz : regulacje prawne wybranych państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych / Joanna Taczkowska. Publisher: Poznań ; Opole : Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Zarys czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po drugiej wojnie światowej / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce / Ryszard Kowalczyk. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).

Powered by Koha