Your search returned 226 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategia i działanie / Michael Armstrong ; przełożyła Magdalena Loska ; ilustracje Piotr Łopalewski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / red. nauk. Halina Czubasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie pracownikami : instrumenty polityki personalnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty : praca zbiorowa / pod red. Adama Szałkowskiego ; Urszula Bukowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategia personalna firmy / pod red. Marty Juchnowicz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Nowe metody pracy z ludźmi : organizacja procesów personalnych / Alicja Sajkiewicz, Łukasz Sajkiewicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych / Małgorzata Kossowska. Publisher: Kraków : "Akade", cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi : aktor, kreator, inspirator / Marek Adamiec, Barbara Kożusznik. Publisher: Kraków : AKADE, cop. 2000. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113184] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie : (wybrane problemy) / Waldemar Bańka. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Ocena efektywności szkoleń / Peter Bramley ; [przekł. Iwona Sochacka]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Planowanie zatrudnienia / Zofia Sekuła. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080660] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046680] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Olive Lundy, Alan Cowling ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Edition: Dodr. 2001.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna : ABC, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Trener i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się / Eric Parsloe, Monika Wray ; [przekł. Witold Biliński]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Jac Fitz-enz ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2001. Other title: Roi of human capital : measuring the economic value of employee performance.Availability: Copies available for loan: [M-007493] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń : jak wprowadzać efektywny system / Frans Poels ; przeł. Iwona Podsiadło. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Job evaluation and remuneration strategies.Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników / Andrew Mayo ; [przeł. Lidia Klin]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Creating a training and development strategy.Availability: Copies available for loan: [M-013087] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Makowskiego ; [aut. Joanna Górska et al.] ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji. Publisher: Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / pod red. Barbary Kożuch. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Efektywny dobór pracowników do firmy / Agnieszka Dejnaka. Publisher: Gliwice : Helion, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / pod red. Marty Juchnowicz ; [aut.] Dariusz Danilewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007600] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie / Paweł Bochniarz, Krzysztof Gugała. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2005. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-007617] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Mirosławy Rybak ; [aut.] Joanna Górska [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007621] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania ludźmi w firmie / Ryszard Jurkowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007589] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie personelem / Monika Kostera. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
  On hold (1).
Nowoczesne kierowanie ludźmi : wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / pod red. Aleksego Pocztowskiego. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Czesław Zając. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Outsourcing funkcji personalnej / Mary F. Cook ; przekład Marlena Justyna. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. Other title: Outsourcing human resources functions.Availability: Copies available for loan: [M-080661] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).
Lists:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń / red. nauk.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut.: Marta Bieryło [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Other title: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji.Availability: Copies available for loan: [M-050818] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.95/.96] (1).

Powered by Koha