Your search returned 62 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 1 / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Systemy wspomagania dowodzenia operacjami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych. T. 2, Systemy i modele / pod red. Andrzeja Wiśniewskiego. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania / Maciej Nowak. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych / Eugeniusz Nowak. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102568] (7).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce : gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów / publikacja prowadzona pod red. oraz nadzorem merytorycznym Janusza Bagińskiego ; [aut.: Wojciech Gaszyński et al.]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo FORUM ; 2008-. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej / Mieczysław Bieniek, Sławomir Mazur ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082257] (14).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości / Tomasz Korol. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Piotra Sienkiewicza, Macieja Marszałka, Piotra Górnego. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Inżynieria zarządzania kryzysowego : podejście systemowe / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080808] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania / red. nauk. Jadwiga Stawnicka, Bernard Wiśniewski, Robert Socha. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych / Przemysław Guła, Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Stanisław Kwiatkowski. Publisher: Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-102562] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
System reagowania kryzysowego / red. nauk. Jarosław Gryz, Waldemar Kitler. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej : struktura - charakter - obszary / red. nauk. Jarosław Gryz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Romuald Grocki. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085731] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090036] (3).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo AON, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Reagowanie kryzysowe w środowisku miejskim : aspekt militarny / Grzegorz Sobolewski ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. Edition: Wydanie II poprawione i rozszerzone.Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-104184] (24).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Witold Lidwa, Wiesław Krzeszowski, Wojciech Więcek ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091215] (1).
  Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych / Bogdan Grenda, Jacek Nowak ; Akademia Obrony Narodowe. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Grzegorza Sobolewskiego, Dariusza Majchrzaka, Jarosława Solarza ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Narodowej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Lists:
Modele komunikacji w negocjacjach kryzysowych / Jadwiga Stawnicka. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Psychologiczne i prawne aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych / Dariusz Biel ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Gwarancje zarządzania kryzysowego : wybrane zagadnienia / Mariusz Nepelski. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
Teoria zarządzania kryzysowego : zarys / pod red. Bogdana Zdrodowskiego ; [aut. Bogdan Zdrodowski et al.]. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 005.334] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha