Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej : prace doktorskie, prace habilitacyjne / Jerzy Apanowicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
  Checked out (1).
Kariera naukowa w Polsce : warunki prawne, społeczne i ekonomiczne / red. nauk. Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-093927] (5).
  Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Instytut Społeczeństwa Wiedzy, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Metodologia badań naukowych w medycynie / Dariusz Radomski, Antoni Grzanka ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 2, Przygotowywanie publikacji / Cezary Watała [et al.]. Publisher: [Bielsko-Biała] : [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Other title: Przygotowywanie publikacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 1, Planowanie i prowadzenie badań / Cezary Watała [et al.]. Publisher: [Bielsko-Biała] : [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Other title: Planowanie i prowadzenie badań.Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Oceny nauki : Tomaszowice 16-18 listopada 2013 / pod red. Szczepana Bilińskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Projekty komercjalizacji B + R : przygotuj - oceń - realizuj / [pod red. Jerzego Kwiecińskiego]. Publisher: Warszawa : Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych / January Weiner. Edition: Wyd. 4 zm. - 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Jak być uczonym / Michał Heller ; wybór i oprac. Małgorzata Szczerbińska-Polak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Elementy metodyki rozprawy doktorskiej / redakcja naukowa Kazimierz Kuciński. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-107058] (1).
  Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Eloquent science : a practical guide to becoming a better writer, speaker and atmospheric scientist / David M. Schultz. Publisher: Boston : American Meteorological Society, cop. 2009. Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
The Chicago guide to writing about multivariate analysis / Jane E. Miller. Edition: 2nd ed.Publisher: Chicago ; London : University of Chicago Press, 2013. Other title: Multivariate analysis.Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
The Chicago guide to communicating science / Scott L. Montgomery. Edition: 2nd print.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, dr. 2005. Other title: Communicating science.Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
From dissertation to book / William Germano. Edition: 2nd ed.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Digital paper : a manual for research and writing with library and Internet materials / Andrew Abbott. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Scientific style and format : the CSE manual for authors, editors, and publishers / Style Manual Subcommittee, Council of Science Editors. Edition: 8th ed.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Writing science in plain English / Anne E. Greene. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Developmental editing : a handbook for freelancers, authors, and publishers / Scott Norton. Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Twórczość pracowników naukowych : regulacja prawna / Tomasz Bakalarz. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Tekst naukowy i jego przekład / redakcja Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Studium przypadku w badaniach naukowych : projektowanie i metody / Robert K. Yin ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Komercjalizacja B + R dla praktyków : przewodnik / [red. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Prezentacje naukowe : praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko / Piotr Wasylczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Scientific and medical communication : a guide for effective practice / Scott A. Mogull. Publisher: New York ; London : Routledge, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Wyszukiwanie podobieństw dokumentów : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Aleksandra Kowalskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Publikacje naukowe : praktyczny poradnik : dla studentów, doktorantów i nie tylko / Piotr Siuda, Piotr Wasylczyk. Edition: Wydanie I - 3 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-115208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Złota Księga Nauki Polskiej : w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. T. 1, A-Ł / redaktor naczelny Krzysztof Pikoń, dyrektor projektu Agnieszka Sokołowska, Paweł Pikoń. Publisher: Gliwice : Helion : Mastermedia, copyright 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Złota Księga Nauki Polskiej : w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. T. 2, M-Ż / redaktor naczelny Krzysztof Pikoń, dyrektor projektu Agnieszka Sokołowska, Paweł Pikoń. Publisher: Gliwice : Helion : Mastermedia, copyright 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).
Sharing research data across disciplines / edited by Anna Wałek. Edition: Edition I.Publisher: Gdańsk : Gdańsk University of Technology Publishing House, 2022. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 001.891] (1).

Powered by Koha