Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka : dla studentów pedagogiki, opiekunów w żłobku i nauczycieli wychowania przedszkolnego / Marta Wiśniewska, Magdalena Plandowska, Anna Mikler-Chwastek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117545] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 611/612] (1).
  Checked out (1).
Myślenie pytajne : teoria i kształcenie / Krzysztof J. Szmidt, Elżbieta Płóciennik. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117553] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.92] (1).
  Checked out (1).
Lęk przed matematyką : poglądy, badania, rozwiązania / Urszula Oszwa. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117551] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. Edition: Wydanie I - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117588] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej = Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Other title: Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas.Availability: Copies available for loan: [M-117591] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. Publisher: Warszawa : Nowa Era, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-117497] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117523] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Anna Nitecka-Walerych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-117527] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Literackie światy dzieciństwa : fikcja i rzeczywistość / Ryszard Waksmund ; pod redakcją Doroty Michułki, Sławomira Bobowskiego, Grzegorza Leszczyńskiego i Macieja Wróblewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117463] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOSCI 82] (1).
Zajęcia ruchowe w przedszkolu : ćwiczenia gimnastyczne / Małgorzata Lipiejko ; ilustracje Renata Kosowska. Edition: Wydanie trzecie.Publisher: Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2016. Other title: Ćwiczenia gimnastyczne.Availability: Copies available for loan: [M-117476] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej : Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Łódzki (1923-1939) / Joanna Sosnowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117425] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-117434] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 616.8] (1).
  Checked out (1).
Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar / Justyna Sztobryn-Bochomulska. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117440] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Świat w optyce dziecka : reprezentacje obiektów przyrodniczych z dziecięcej perspektywy / Monika Wiśniewska-Kin, Eliza Rybska. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117580] (5).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.92] (1).
Wychowanie do empatii : koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym / Maciej Ciechomski. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117442] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Życie - dziecięce ekspresje / Edyta Manasterska-Wiącek. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-117450] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.92] (1).
Zajęcia plastyczne w aktualizowaniu potencjalności twórczej dzieci : eksperymentalny program zajęć plastycznych inspirowanych wybranymi współczesnymi nurtami w sztuce wizualnej / Iwona Tomas. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117449] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Skrypty, opowieści i narracje w perspektywie pedagogicznej : ku świadomości wychowania / Magda Karkowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117436] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.018] (1).
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. Edition: Wydanie I - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117483] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.92] (1).
Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie / redakcja naukowa Ewa Zasępa. Edition: Wydawnie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 614] (1).
Reumatologia wieku rozwojowego : kompendium / redakcja naukowa Elżbieta Smolewska. Edition: Wydanie I - 2 dodruk.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117096] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 616-053.2] (1).
  Checked out (1).
Lists:

Powered by Koha