Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przedsiębiorczość w nietypowym kryzysie : doświedczenie COVID-19 / Maria Nawojczyk, Joanna Pyrkosz-Pacyna, Lidia Synowiec-Jaje. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AGH, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-118924] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Studium uwarunkowań nauczania matematyki osób głuchych / redakcja naukowa Jan Jakóbowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Efektywność funkcjonowania urzędów administracji publicznej w Polsce / Anna Rutkowska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351/354] (1).
Kobiety i LGBT-y razem za równością : 21 wywiadów / Małgorzata Büthner-Zawadzka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2022. Other title: Kobiety i LGBT-y razem za równością : dwadzieścia jeden wywiadów.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.4] (1).
Lists:
Zaginięcia osób : studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne / Piotr Wojnicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343] (1).
Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Wawrzusiszyn. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.56/.57] (1).
Świnie w kinie? : film w okupowanej Polsce / Krzysztof Trojanowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018. Other title: Film w okupowanej Polsce.Availability: Copies available for loan: [M-118894] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 791] (1).
Kompetencje pracowników socjalnych : warsztaty / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Lists:
Orientacja seksualna : źródła i konteksty / redakcja naukowa Wojciech Łukasz Dragan, Grzegorz Iniewicz. Edition: Wydanie pierwsze, IV dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 305] (1).
Lists:
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwersytet Warszawski. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 613.98:616-053.9] (1).
Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. T. 2, Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Michał Siekierka, Michał Lubicz Miszewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE ; [Wrocław] : Projekt Akademia, 2021. Other title: Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku.Availability: Copies available for loan: [M-118813] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 32] (1).
Cyberplemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej / Paweł Matuszewki. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2018. Availability: Copies available for loan: [M-118768] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.77] (1).
Prawo filmowe / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.78] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja ; [autorzy] Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Bogumił Naleziński, Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja. Edition: Stan prawny na 20 września 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Organizacja ruchu kolejowego / Marianna Jacyna, Piotr Gołębiowski, Mirosław Krześniak, Janusz Szkopiński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2019. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCi 656] (1).
Prawo przewozowe : komentarz / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. Edition: Wydanie 2 zmienione i rozszerzone, stan prawny na 3 stycznia 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.81] (1).
Polski transport drogowy ładunków w Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy / Irena Łącka, Błażej Suproń. Edition: Wydanie I, (dodruk).Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2021. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 656] (1).
Transport : tendencje zmian / redakcja naukowa: Krystyna Wojewódzka-Król, Elżbieta Załoga ; autorzy: Juliusz Engelhardt, Andrzej Grzelakowski, Andrzej Ruciński, Danuta Rucińska, Włodzimierz Rydzkowski, Krzysztof Szałucki, Krystyna Wojewódzka-Król, Olgierd Wyszomirski, Elżbieta Załoga. Edition: Wydanie VII, zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 656] (1).
Problemy transportowe miast : stan i kierunki rozwiązań / Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PWN, copyright © 2019. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 656] (1).
Prawo transportu lądowego / Władysław Górski, Edward Mendyk. Edition: Wydanie 1 (dodruk), stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.81] (1).
Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki / Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-118712] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.74/.75] (1).
Lists:
Zadowolenie odbiorców z usług medycznych : uwarunkowania konsekwencje i diagnoza / Mariola Bidzan, Paweł Jurek, Monika Bidzan-Wiącek, Ilona Bidzan-Bluma, Aleksandra Szulman-Wardal. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 614.2] (1).
Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Redaktorzy: Maciej Etel, Anna Piszcz ; Autorzy: Mateusz Chołodecki [i 10 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 656] (1).
Dyplomacja w zagranicznej współpracy gospodarczej : teoria oraz praktyka polskiej i ukraińskiej aktywności międzynarodowej lat 1989-2020 / Myron Yankiv, Kostyantin Flissak, Artur Roland Kozłowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CEDeWu, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 338] (1).
Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku / Katarzyna Lenczowska-Soboń. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2022 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343] (1).
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Katarzyna Zalasińska. Edition: Stan prawny: 1 września 2020 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 342.9] (1).
Energetyka rozproszona w polityce regionalnej / Marcin Rabe. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2021. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 502/504] (1).
Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju : Polska i Ukraina / pod red. Grzegorza Gorzelaka, Anny Tucholskiej ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-118641] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 338] (1).
Kultury historyczne Polski i Ukrainy : o źródłach nieporozumienia pomiędzy sąsiadami / pod redakcją Tomasza Stryjka i Volodymyra Sklokina. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR : Instytut Studiów Politycznych PAN : Collegium Civitas, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-118645] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 32] (1).

Powered by Koha