Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Opieka długoterminowa : uwarunkowania medyczne i prawne / redakcja naukowa Eleonora Zielińska, Beata Guzak, Katarzyna Syroka-Marczewska. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 616-083] (1).
Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (force protection) / Bogdan Grenda. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 355/359:623] (1).
1815-2015 : w dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego / redakcja naukowa Elżbieta Alabrudzińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. Other title: W dwusetną rocznicę protokołu dyplomatycznego.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-114584] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327] (1).
Jak przetrwać w przestępczym Krakowie / Karol Ossowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Astra, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-114533] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 39] (1).
Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska ; rysunki Renata Grzybek. Edition: Wydanie V.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114495] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Dawniej niż wczoraj : 100 lat polskiej Policji / pod redakcją Marka Fałdowskiego, Piotra Kardeli. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2019. Other title: 100 lat polskiej Policji | Sto lat polskiej Policji.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.74/.75] (1).
Przestępczość, dowody, prawo : księga jubileuszowa prof. Bronisława Młodziejowskiego / redakcja naukowa Jarosław Moszczyński, Denis Solodov, Ireneusz Sołtyszewski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343.9] (1).
Kodeks pracy 2020 : praktyczny komentarz z przykładami / autorzy Marta Jendrasik [i 16 pozostałych] ; redaktorzy Marek Skałkowski, Bożena Goliszewska-Chojdak. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2020 r.Publisher: Warszawa : Infor, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 349.2] (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Adama Nowickiego / pod red. Jerzego Korczaka, Iwony Chomiak-Orsy, Henryka Sroki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-114274] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Tomasz Strąk, Kazimiera Winiarska. Edition: Wydanie I.Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości : omówienie MSR/MSSF, porównanie, praktyczne przykłady / [autorzy Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska]. Publisher: Warszawa : Rachunkowość, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Rewizja finansowa / Józef Pfaff. Edition: Wydanie 3 zmienione i zaktualizowane.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114279] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych : ujęcie praktyczne / Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska. Edition: Stan prawny na 1 września 2019 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Spór o legalizację eutanazji : przegląd argumentów / Bogna Wach. Edition: Wydanie I, stan prawny na dzień 1.02.2019 r.Publisher: Poznań : Silva Rerum, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 17] (1).
Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Piotr Goruk-Górski. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 656] (1).
Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie : perspektywa personalna i strukturalna / Aleksandra Skrabacz, Krzysztof Loranty ; [recenzenci Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 304] (1).
Siłaczki, szefowe, społeczniczki : Polki, organizatorki / pod redakcją Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Moniki Kostery. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 305] (1).
Wzory księgowań w jednostce budżetowej : według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej / Wojciech Rup. Edition: Wydanie V uaktualnione, stan prawny - czerwiec 2019 r.Publisher: Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych : z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi : (z suplementem elektronicznym) : ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1363) / Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak, Joanna Frąckowiak. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.73::336.1] (1).
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Rup. Edition: Wydanie III uaktualnione.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Maria Augustowska, Wojciech Rup. Edition: Wydanie XIX uaktualnione, stan prawny: 1 stycznia 2020 r.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114310] (7).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Nauczycielka przedszkola : pomiędzy pasją a zagubieniem / Karolina Turek. Publisher: Kraków : CEBP 24.12, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-114308] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
Piosenki dla przedszkolaków / Arkadiusz Maćkowiak ; muzyka Stefan Gąsieniec ; śpiew Magda Wasylik ; opracowanie zabaw Magdalena Hinz. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114288] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu, cop. 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114158] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Słownik pedagogiki specjalnej / Małgorzata Kupisiewicz ; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Edition: Wyd. 1 dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-114169] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. Publisher: Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.), 2018. Other title: Education sciences and social preventive measures : new challenges, contexts, problems | Pädagogik und soziale Prävention : neue Herausforderungen, Zusammenhänge, Probleme.Availability: Copies available for loan: [M-114163] (6).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.42] (1).
Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli / Małgorzata Żytko, Lidia Nowakowska, Dorota Sobierańska, Aleksandra Szyller. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114174] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany : perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów / redakcja naukowa Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski ; [recenzent: Mariusz Cichosz]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Availability: Copies available for loan: [M-114182] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).

Powered by Koha