Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zachowania finansowe gospodarstw domowych / Jagoda Gola, Sławomir Smyczek. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-119428] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 33] (1).
Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl : perspektywa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw / Piotr Lityński. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119380] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Towarowa Giełda Energii jako instrument liberalizacji rynku gazu w Polsce : aspekty instytucjonalno-prawne / Łukasz Wojcieszak. Publisher: Poznań : FNCE, 2017. Other title: Giełda energii.Availability: Copies available for loan: [M-119232] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 338] (1).
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. Edition: Wydanie 10, stan prawny na 1 maja 2022 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119226] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 342.9] (1).
  Checked out (1).
Proces karny : zarys systemu / Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański. Edition: Wydanie piętnaste, stan prawny na 1 maja 2020 r. / aktualizacja Marzena Andrzejewska, Maciej Andrzejewski.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-119227] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343] (1).
  Checked out (1).
Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką / Pod redakcją naukową Wiesława Ambrozika i Marka Konopczyńskiego. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119122] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 376-058.53] (1).
Nowa ustawa deweloperska z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym w praktyce rynku mieszkaniowego : wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej / Helena Ciepła, Barbara Szczytowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2022 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Other title: Wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.2] (1).
Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce : w świetle przepisów o pomocy udzielanej w związku z konfliktem zbrojnym / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2022 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 342.9] (1).
Ustawa deweloperska : ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym : komentarz / Bartłomiej Gliniecki ; redakcja Konrad Osajda. Edition: Stan prawny na dzień 1.7.2022.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.2] (1).
Zasiedzenie nieruchomości w praktyce / redakcja naukowa Antoni Górski ; autorzy: Jan Paweł Górski, Michał Górski. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2022.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 332.6/.8] (1).
Przedsiębiorczość w nietypowym kryzysie : doświadczenie COVID-19 / Maria Nawojczyk, Joanna Pyrkosz-Pacyna, Lidia Synowiec-Jaje. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AGH, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-118923] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Lists:
Studium uwarunkowań nauczania matematyki osób głuchych / redakcja naukowa Jan Jakóbowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Efektywność funkcjonowania urzędów administracji publicznej w Polsce / Anna Rutkowska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351/354] (1).
Kobiety i LGBT-y razem za równością : 21 wywiadów / Małgorzata Büthner-Zawadzka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2022. Other title: Kobiety i LGBT-y razem za równością : dwadzieścia jeden wywiadów.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.4] (1).
Lists:
Zaginięcia osób : studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne / Piotr Wojnicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343] (1).
Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Wawrzusiszyn. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.56/.57] (1).
Świnie w kinie? : film w okupowanej Polsce / Krzysztof Trojanowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018. Other title: Film w okupowanej Polsce.Availability: Copies available for loan: [M-118894] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 791] (1).
Kompetencje pracowników socjalnych : warsztaty / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Lists:
Metody i techniki pracy z osobami starszymi z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / redakcja naukowa Ewa Grudziewska ; autorzy Katarzyna Ziomek-Michalak, Arkadiusz Korycki. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Orientacja seksualna : źródła i konteksty / redakcja naukowa Wojciech Łukasz Dragan, Grzegorz Iniewicz. Edition: Wydanie pierwsze, IV dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 305] (1).
Lists:
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uniwersytet Warszawski. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 613.98:616-053.9] (1).
Forum Architektury Krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka / pod redakcją Agnieszki Ozimek i Izabeli Sykty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2021. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 71] (1).
Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. T. 1, Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Michał Siekierka. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE ; [Wrocław] : Projekt Akademia, 2021. Other title: Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku.Availability: Copies available for loan: [M-118812] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 32] (1).
Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. T. 3, Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Michał Siekierka, Michał Lubicz Miszewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE ; [Wrocław] : Projekt Akademia, 2021. Other title: Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku.Availability: Copies available for loan: [M-118814] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 32] (1).
Europa Środkowa i Wschodnia : dekady wolności - czas przemian. T. 2, Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Michał Siekierka, Michał Lubicz Miszewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE ; [Wrocław] : Projekt Akademia, 2021. Other title: Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku.Availability: Copies available for loan: [M-118813] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 32] (1).
Cyberplemiona : analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej / Paweł Matuszewki. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright © 2018. Availability: Copies available for loan: [M-118768] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.77] (1).
Prawo filmowe / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.78] (1).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja ; [autorzy] Piotr Czarny, Monika Florczak-Wątor, Bogumił Naleziński, Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja. Edition: Stan prawny na 20 września 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zadowolenie odbiorców z usług medycznych : uwarunkowania konsekwencje i diagnoza / Mariola Bidzan, Paweł Jurek, Monika Bidzan-Wiącek, Ilona Bidzan-Bluma, Aleksandra Szulman-Wardal. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 614.2] (1).

Powered by Koha