Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania cywilnego : postępowanie procesowe : komentarz / redakcja naukowa Olga M. Piaskowska ; Magdalena Kuchnio, Agata Majchrowska, Karolina Panfil, Joanna Parafianowicz, Aleksandra Partyk, Olga M. Piaskowska, Aleksandra Rutkowska, Dariusz Rutkowski, Arkadiusz Turczyn. Edition: Stan prawny na 7 listopada 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.9] (1).
Fantom bólu : [reportaże wszystkie] / Hanna Krall ; wstęp Mariusz Szczygieł. Edition: Wyd. 1 w tej edycji.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
Przeludnienie więzień w Polsce : przyczyny, następstwa i możliwości przeciwdziałania / Aldona Nawój-Śleszyński. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-116954] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343] (1).
Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej / redakcja naukowa Piotr Krzykowski, Marek Żyła, Sławomir Piotrowski ; Akademia Sztuki Wojennej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 355/359:623] (1).
Maska : opowiadania / Stanisław Lem. Publisher: Warszawa : Agora, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-116910] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
Podwójne życie reporterki : Fallaci, Torańska / Remigiusz Grzela. Publisher: Warszawa : Prószyński Media, 2017. Other title: Fallaci, Torańska.Availability: Copies available for loan: [M-116915] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
Bardzo zimna wiosna / Katarzyna Tubylewicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-116902] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
  Checked out (1).
Wiersze wybrane / Wisława Szymborska ; wybór i układ autorki. Edition: Wydanie nowe, uzupełnione i rozszerzone.Publisher: Kraków : Wydawnictwo a5, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-116908] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
Żeby nie było śladów : sprawa Grzegorza Przemyka / Cezary Łazarewicz. Edition: Wyd. 3.Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-116900] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
Polskie wojska specjalne we współczesnym świecie : studium wyzwań i zagrożeń / Marek Gryga. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Defence24, [2020]. Availability: Copies available for loan: [M-116878] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 355/359:623] (1).
Ustawa o radiofonii i telewizji : komentarz / redakcja naukowa Adrian Niewęgłowski ; komentarze do poszczególnych części napisali Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mateusz Chrzanowski, Tomasz Demendecki, Tomasz Drab, Ewelina Duda-Staworko, Marek Konstankiewicz, Grzegorz Kozieł, Wojciech Lis, Grzegorz Lubeńczuk, Adrian Niewęgłowski, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Sławomir Patyra, Marek Salamonowicz, Jacek Sobczak, Grzegorz Tylec, Cezary Zapała. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.78] (1).
Prawo prasowe : komentarz / redaktorzy Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński ; autorzy Anna Augustyniak, Krzysztof Gotkowicz, Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński, Krzysztof Paczoska, Łukasz Syldatk. Edition: 3. wydanie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.78] (1).
Anioł w domu, mrówka w fabryce / Alicja Urbanik-Kopeć. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.4] (1).
Lists:
Brudna praca w zawodach medycznych : konteksty interakcji pacjent - personel medyczny w procesie leczenia / Michał Lesiak. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 614.2] (1).
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Lists:
Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Sondaż Polski : przygarść rozpraw o badaniach ankietowych / Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. Publisher: Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 303] (1).
Kościół w czasach wolności 1989-1999 / Jarosław Gowin. Publisher: Kraków : Wydaw. Znak, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-116850] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 2] (1).
U źródeł Polski : do roku 1038 / red. nauk. tomu Marek Derwich, Adam Żurek. Publisher: Warszawa : Horyzont - Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
Monarchia Piastów : 1038-1399 / red. nauk. tomu Marek Derwich ; [aut.: Dagmara Adamska-Heś et al.]. Publisher: Warszawa : Horyzont ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
Rzeczpospolita szlachecka : 1586-1795 / [red. nauk. tomu Marek Derwich ; aut. Urszula Augustyniak et al. ; oprac. map Mariusz Dworsatschek]. Publisher: Warszawa : Horyzont ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
Monarchia Jagiellonów : 1399-1586 / [red. nauk. tomu Marek Derwich ; aut.: Urszula Augustyniak et al.]. Publisher: Warszawa : Horyzont ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
Polska XX wieku : 1914-2003 / [red. nauk. t. Marek Derwich ; aut.: Bartłomiej Błaszkowski et al.]. Publisher: Warszawa : Horyzont ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
Pod zaborami : 1795-1914 / [red. nauk. tomu Marek Derwich ; aut. Urszula Bończuk et al.]. Publisher: Warszawa : Horyzont ; Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(438)] (1).
Model zmiany cywilnych służb specjalnych w Polsce w latach 1989-1990 : powstanie Urzędu Ochrony Państwa / Sylwia Galij-Skarbińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.74/.75] (1).
NATO w dwadzieścia lat po akcesji : wspomnienia, analizy, pytania, wnioski / redakcja naukowa Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.51] (1).
Prosta spółka akcyjna : komentarz do art. 300¹-300¹³⁴ KSH / Grzegorz Kozieł. Edition: Stan prawny: 1.4.2020 r. z uwzględnieniem art. 300¹-300¹³⁴ ustawy z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz najważniejszych uchwalonych przepisów szczególnych odnoszących się do tej spółki, które wejdą w życie do 1.3.2021 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.7] (1).
  Checked out (1).
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990 / Andrzej Misiuk. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.74/.75] (1).
  Checked out (2).

Powered by Koha