Your search returned 118 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przedsiębiorczość w nietypowym kryzysie : doświedczenie COVID-19 / Maria Nawojczyk, Joanna Pyrkosz-Pacyna, Lidia Synowiec-Jaje. Publisher: Kraków : Wydawnictwo AGH, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-118924] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
  Checked out (1).
Lists:
The political system of the European Union / Simon Hix, Bjørn Høyland. Edition: Fourth edition.Publisher: London [i pozostałe] : Bloomsbury Academic, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-118914] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 339.923] (1).
Sovereignty in China : a genealogy of a concept since 1840 / Maria Adele Carrai. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 32] (1).
Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii / Wiesław Łukaszewski. Edition: Wyd. nowe, rozsz.Publisher: Sopot : Smak Słowa, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-118886] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
Studium uwarunkowań nauczania matematyki osób głuchych / redakcja naukowa Jan Jakóbowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Efektywność funkcjonowania urzędów administracji publicznej w Polsce / Anna Rutkowska. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351/354] (1).
The European Union and global politics / Richard Youngs. Publisher: London : Red Globe Press, 2021. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kobiety i LGBT-y razem za równością : 21 wywiadów / Małgorzata Büthner-Zawadzka. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2022. Other title: Kobiety i LGBT-y razem za równością : dwadzieścia jeden wywiadów.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.4] (1).
Lists:
Poza granicami skóry : przemyśliwanie, przekształcanie i odzyskiwanie ciała we współczesnym kapitalizmie / Silvia Federici ; przełożyła: Joanna Bednarek. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2022. Other title: Beyond the Periphery of the Skin: Rethinking, Remaking, and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 305] (1).
Zaginięcia osób : studium prawne, kryminalistyczne i kryminologiczne / Piotr Wojnicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343] (1).
Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Wawrzusiszyn. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.56/.57] (1).
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Dariusz Wędzki. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, copyright © 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658.14/.17] (1).
  Checked out (1).
Być aktorem : podstawy techniki aktorskiej : teatr, film, telewizja, radio / Andrzej Siedlecki. Edition: Wydanie II.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-118891] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 792] (1).
Świnie w kinie? : film w okupowanej Polsce / Krzysztof Trojanowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018. Other title: Film w okupowanej Polsce.Availability: Copies available for loan: [M-118894] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 791] (1).
Przewozy artykułów żywnościowych : poradnik / autorzy: Bogusław Madej. Edition: Wydanie I, stan prawny obowiązujący w dniu 11 stycznia 2021 roku.Publisher: Warszawa : Atut-BM, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 656] (1).
  Checked out (1).
Kompetencje pracowników socjalnych : warsztaty / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Lists:
Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnościami z osobami z zaburzeniami psychicznymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Lists:
Metody i techniki pracy z osobami starszymi z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / redakcja naukowa Ewa Grudziewska ; autorzy Katarzyna Ziomek-Michalak, Arkadiusz Korycki. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Psychiatria sądowa / Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343.9] (1).
  Checked out (1).
Orientacja seksualna : źródła i konteksty / redakcja naukowa Wojciech Łukasz Dragan, Grzegorz Iniewicz. Edition: Wydanie pierwsze, IV dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 305] (1).
Lists:
Key controversies in European integration / edited by Hubert Zimmermann and Andreas Dür. Publisher: London: Macmillan International Higher Education : Red Globe Press, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.39(4-67)] (1).
  Checked out (1).
European Union politics / Michelle Cini, Nieves Pérez-Solórzano Borragán. Edition: 7th edition.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 339.923] (1).
  Checked out (1).
The foreign policy of the European Union / Stephan Keukeleire and Tom Delreux. Edition: Third edition.Publisher: London [i więcej] : Bloomsbury Academic, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327.39(4-67)] (1).
  Checked out (1).
Wowa, Wołodia, Władimir : tajemnice Rosji Putina / Krystyna Kurczab-Redlich. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-118829] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 929] (1).
Forum Architektury Krajobrazu : praktyka zawodowa, badania naukowe, dydaktyka / pod redakcją Agnieszki Ozimek i Izabeli Sykty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2021. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 71] (1).
Terroryzm i sposoby jego finansowania / Waldemar Zubrzycki, Jarosław Cymerski. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 323.28] (1).
Poza zasadą powszechności : próby idiograficzne / pod red. Małgorzaty Opoczyńskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
Nauka i zachowanie człowieka / Burrhus F. Skinner ; przełożył Krzysztof Miler. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).

Powered by Koha