Your search returned 114 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Leki w medycynie paliatywnej / Constanze Rémi, Claudia Bausewein ; opracowanie treści dotyczących leków: naldemedyna, naloksegol, metylonaltrekson, kwetiapina, trazodon - Anna Zasowska-Nowak ; tłumaczenie z języka niemieckiego Beata Sienkiewicz-Oleszkiewicz. Edition: I wydanie polskie / redakcja Aleksandra Ciałkowska-Rysz.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, © copyright 2021. Other title: Top Medikamente in der Palliativmedizin | Top Medikamente in der Palliativmedizin.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-119438] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615] (1).
Biologia komórki dla studentów uczelni medycznych / Jarosław Jóźwiak. Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2020. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-119436] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 57] (1).
Historia teatru / Margot Berthold ; przeł. Danuta Żmij-Zielińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. Other title: Weltgeschichte des Theaters.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 792] (1).
Rewolucje sceniczne XX wieku / Denis Bablet ; tł. Zenobiusz Strzelecki i Krystyna Mazur. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1980. Other title: Révolutions scéniques du XXe siècle | Rewolucje sceniczne dwudziestego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 792] (1).
Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce / J. L. Styan ; z przedm. Jana Błońskiego ; przekł., oprac. i uzupełnienia Małgorzata Sugiera. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 792] (1).
Demografia / Mieczysław Kędelski, Jan Paradysz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-119434] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 314] (1).
Badania preferencji i zachowań konsumentów z wykorzystaniem metod mikroekonometrii i programu R / Tomasz Bartłomowicz, Andrzej Bąk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-119427] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 33] (1).
Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-119432] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 005] (1).
Zachowania finansowe gospodarstw domowych / Jagoda Gola, Sławomir Smyczek. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-119428] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 33] (1).
The discourse on customary international law / Jean D'Aspremont. Edition: Impression 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl : perspektywa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw / Piotr Lityński. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119380] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe / Błażej Podgórski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119384] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 339.7] (1).
Lists:
Myśl strategicznie! : jak przygotować i zmieniać organizację w odpowiedzi na wyzwania otoczenia / Krzysztof Obłój. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Poltext, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119386] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 005] (1).
Wirusologia / redakcja naukowa Anna Goździcka-Józefiak ; autorzy Sophia Bałdysz, Jakub Barylski, Justyna Broniarczyk, Julia Durzyńska, Anna Goździcka-Józefiak, Oskar Musidlak, Robert Nawrot, Elżbieta Poręba, Alicja Warowicka, Martyna Węglewska. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : PZWL, 2022. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-119343] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 616.9] (1).
Lists:
Kiedy wiara oddala od Boga : rozmowy o niedojrzałej religijności / Andrzej Molenda, Kama Hawryszków. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, © 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119254] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 2] (1).
Towarowa Giełda Energii jako instrument liberalizacji rynku gazu w Polsce : aspekty instytucjonalno-prawne / Łukasz Wojcieszak. Publisher: Poznań : FNCE, 2017. Other title: Giełda energii.Availability: Copies available for loan: [M-119232] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 338] (1).
Giełda : początek / Tomasz Trela. Publisher: Poznań ; Puszczykowo : Księgarnia Maklerska.pl, copyright © 2021. Availability: Copies available for loan: [M-119150] (9).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336.76] (1).
Inwestowanie w jednej lekcji : [giełda w warunkach kryzysu, bezpieczny portfel] / Mark Skousen ; przekł.: Jan M. Fijor. Publisher: Warszawa : Fijor Publishing, 2011. Other title: Investing in one lesson.Availability: Copies available for loan: [M-119173] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336.76] (1).
Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. Edition: Wydanie 2 zmienione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-119217] (5).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 174] (1).
Giełda i psychologia : behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych / Piotr Zielonka. Edition: Wydanie VI, dodruk.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2022. Other title: Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych.Availability: Copies available for loan: [M-119177] (9).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336.76] (1).
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym / redakcja naukowa Barbara Dobiegała-Korona. Publisher: Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-119186] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Zachowania konsumenckie / pod red. Wandy Patrzałek. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum" : Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-119202] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne / pod red. Radosława Mącika. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-119198] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo / Tomasz Gigol. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-119207] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Zarządzanie zmianą : od strategii do działania : jak połączyć wizję, ludzi i organizację w służbie strategii / Michał Kurtyka, Gerard Roth. Edition: Wydanie IV dodruk.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119208] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 005] (1).
Ryzyko i kryzys w procesie rozwoju organizacji / Jerzy Bogdanienko. Edition: Wydanie I, (dodruk).Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119214] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 005.334] (1).
Doskonalenie przedsiębiorstw : kryzys drogą do sukcesu / Maciej Kulig. Edition: Wydanie I - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : PWN, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-119216] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyką / Pod redakcją naukową Wiesława Ambrozika i Marka Konopczyńskiego. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022. Availability: Copies available for loan: [M-119122] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 376-058.53] (1).
Nowa ustawa deweloperska z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym w praktyce rynku mieszkaniowego : wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej / Helena Ciepła, Barbara Szczytowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2022 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Other title: Wpisy praw i roszczeń z umów deweloperskich do księgi wieczystej.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.2] (1).
Sytuacja mieszkaniowa uchodźców z Ukrainy w Polsce : w świetle przepisów o pomocy udzielanej w związku z konfliktem zbrojnym / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2022 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 342.9] (1).

Powered by Koha