Your search returned 116 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kultura, edukacja, technologia kształcenia : konteksty nowomedialne / redakcja naukowa Wojciech Skrzydlewski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114069] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.325] (1).
Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych : scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów / Ewa Warmuz-Warmuzińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-114067] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615.851] (1).
Lists:
Filozofia nauczania : kształtowanie umysłu / Adolf E. Szołtysek. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-114058] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114086] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Praktyka badań pedagogicznych / pod red. nauk. Teresy Bauman. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for loan: [M-114081] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-114078] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-114087] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Dynamiczne plastrowanie : podręcznik = Kinesiology taping / pod red. Zbigniewa Śliwińskiego i Marcina Krajczego ; przy współpr. red. Jana Szczegielniaka i Tomasza Senderka ; [aut. Grażyna Cywińska-Wasilewska et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, 2014. Other title: Kinesiology taping.Availability: Copies available for loan: [M-114061] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615.8] (1).
Anatomia funkcjonalna dla fizjoterapeutów / Jutta Hochschild ; tłumaczenie Ewa Żeligowska. Edition: Wydanie I polskie, dodruk / pod redakcją Pawła Posłusznego.Publisher: Wrocław : MedPharm Polska, © copyright 2020. Other title: Functional anatomy for physical therapists.Availability: Copies available for loan: [M-114059] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 611/612] (1).
Masaż tkanek głębokich : materiały pomocnicze do ćwiczeń / Marcin Wytrążek. Edition: Wyd. 3 z płytą DVD.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615.8] (1).
Nieskończona sieć : anatomia powięzi w działaniu / R. Louis Schultz i Rosemary Feitis ; przekł. Adam Polański. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Virgo, 2011. Other title: Endless web.Availability: Copies available for loan: [M-114063] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 611/612] (1).
Dysfunkcje odcinka lędźwiowo-krzyżowego : prewencja i terapia w oparciu o dowody naukowe / Stuart McGill ; tłumaczenie z języka angielskiego: Szymon Folęga, Mateusz Dydacki, Mateusz Pawlukiewicz, Michał Kochan, Michał Kuszewski. Edition: Wydanie polskie / redakcja Michał Kuszewski, Dobrogniewa Bąkowska.Publisher: Błonie : DB Publishing, 2019. Other title: Low back disorders evidence-based prevention and rehabilitation.Availability: Copies available for loan: [M-114062] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615.8] (1).
Architektura żywej powięzi człowieka : pozakomórkowa matryca i komórki przedstawione przez endoskopię / Jean-Claude Guimberteau, Colin Armstrong ; przedmowa Thomas W. Findley, Adalbert I. Kapandji ; [tłumaczenie z języka angielskiego Mariusz Kurkowski]. Publisher: [S.l.] : S3 Publishing UK, cop. 2016. Other title: Architecture of human living fascia.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-114060] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 611/612] (1).
Umysł lidera : wykorzystaj przełomowe odkrycia neuronauki, które zmieniają podejście do zarządzania sobą i innymi / Friederike Fabritius, Hans W. Hagemann ; tłumaczenie Magda Leżoń. Publisher: Warszawa : ICAN Institute, copyright © 2018. Other title: Leading brain : powerful science-based strategies for achieving peak performance.Availability: No copies available
  Checked out (2).
Preparatyka organiczna / Arthur Israel Vogel ; z angielskiego przełożyli pracownicy naukowi Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: Maria Bukowska, Daniela Buza, Ewa Kołaczkowska, Mariola Koszytkowska-Stawińska, Hanna Krawczyk, Tadeusz Mizerski, Magdalena Popławska, Przemysław Szczeciński. Edition: Wydanie I w PWN, dodruk 1.Publisher: Warszawa : PWN, copyright © 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 54] (1).
  Checked out (1).
Prawo międzynarodowe : teoria i praktyka / redaktor Izabela Kraśnicka ; autorzy Lidia Brodowski, Vita Czepek, Łukasz Dawid Dąbrowski, Boubacar Sidi Diallo, Anna Drabarz, Ksawery Garapich, Anna Gerecka-Żołyńska, Stefan Marek Grochalski, Wioleta Hryniewicka-Filipkowska, Milena Ingeleviè-Citak, Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Sylwia Karowicz-Bienias, Agata Kleczkowska, Bartłomiej Krzan, Sabina Kubas, Brygida Kuźniak, Yana Maksimowicz, Magdalena Makieła, Hanna Markiewicz, Magdalena Matusiak-Frącczak, Jerzy Menkes, Maciej Oksztulski, Maciej Perkowski, Marta Pietras-Eichberger, Maciej Piotrowski, Przemysław Polański, Magdalena Półtorak, Rafał Rybicki, Ben Sassi, Rafał Soroczyński, Tomasz Srogosz, Michał Stępień, Rita Tamašunienė, Arkadiusz Waszkiewicz, Paulina Wilczyńska, Bartosz Ziemblicki, Mateusz Ziemblicki, Wojciech Zoń. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1964. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 82] (1).
Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej : teoria i praktyka europejska / Jiří Prokop. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113976] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Z notatek obserwatora Montessori w praktyce / Paul Epstein ; z jęz. ang. przeł. Magdalena Madej. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Other title: Observer's notebook.Availability: Copies available for loan: [M-113981] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
  Checked out (1).
Kultura szkoły : studium teoretyczno-empiryczne / Urszula Dernowska, Aleksandra Tłuściak-Deliowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113974] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji / Anna M. Mróz. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Impuls, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113975] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod redakcją naukową Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Publisher: Kraków : Impuls, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113962] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Lists:
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. Edition: Wydanie VIII.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113963] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
Lists:
Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. Edition: Wydanie I (dodruk).Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-113964] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska ; [współpraca: Alicja Krztoń]. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113956] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-113960] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615.851] (1).
Lists:
Pedagogika sokratejska / Bogusława Jodłowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for loan: [M-114019] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Pedagogika grecka : od Protagorasa do Posejdoniosa / Marcin Wasilewski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114018] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013. Other title: Essential guide to understanding special educational needs.Availability: Copies available for loan: [M-114022] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Wykłady londyńskie 1946 / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA : we współpracy z Association Montessori Internationale, 2019. Other title: London lectures, 1946.Availability: Copies available for loan: [M-114024] (4).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).

Powered by Koha