Your search returned 187 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Świat bankowości / redakcja naukowa Małgorzata Zaleska. Edition: Wydanie pierwsze zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-114353] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336.7] (1).
Rachunkowość behawioralna / Nelli Artienwicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114352] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Zarządzanie projektami dla bystrzaków / Stanley E. Portny ; tłumaczenie Przemysław Janicki. Edition: Wydanie 5.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-114363] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 005] (1).
Modern computational intelligence methods for the interpretation of medical images / Marek R. Ogiela, Ryszard Tadeusiewicz. Publisher: Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 616] (1).
Intravenous medications : a handbook for nurses and health professionals / Betty L. Gahart, Adrienne R. Nazareno, Meghan Q. Ortega. Edition: 36th edition, 1st printing.Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, copyright 2020. Other title: Gahart's 2020 : Intravenous medications.Availability: Copies available for loan: [M-114368] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615] (1).
Mosby's pocket guide to nursing skills & procedures / Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter ; subject matter expert Paul L. Desmarais. Edition: Ninth edition, 1st printing.Publisher: St. Louis, Missouri : Elsevier, copyright 2019. Other title: Mosby's pocket guide to nursing skills and procedures.Availability: Copies available for loan: [M-114369] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 616-083] (1).
Profilowanie kryminalne : wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw / Jan Gołębiowski. Edition: Wydanie drugie - poprawione i poszerzone.Publisher: Łomianki : Centrum Psychologii Kryminalnej, 2017. Availability: Copies available for loan: [CZ NOWOŚCI 343.9] (1).
Międzynarodowe prawo żywnościowe / Tomasz Srogosz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-114319] (9).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 346] (1).
Informatyka dla biznesu / red. nauk. Celina M. Olszak. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Adama Nowickiego / pod red. Jerzego Korczaka, Iwony Chomiak-Orsy, Henryka Sroki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-114274] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Zintegrowane systemy zarządzania / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 005] (1).
Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Tomasz Strąk, Kazimiera Winiarska. Edition: Wydanie I.Publisher: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / [autorzy: Przemysław Czajor i 12 pozostałych] ; pod redakcją Jerzego Gierusza i Macieja Gierusza. Edition: Stan prawny: wrzesień 2017 r.Publisher: Gdańsk : ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości : omówienie MSR/MSSF, porównanie, praktyczne przykłady / [autorzy Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska]. Publisher: Warszawa : Rachunkowość, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Controlling dla menedżerów / Edward Nowak (red.). Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Rachunkowość : podstawy : podręcznik / Józef Pfaff. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Rachunkowość : podstawy : zbiór zadań / Józef Pfaff. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Podręcznik do rachunkowości zarządczej / Dorota Dobija, Mieczysław Dobija ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WSPiZ, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-114278] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Rewizja finansowa / Józef Pfaff. Edition: Wydanie 3 zmienione i zaktualizowane.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114279] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych : ujęcie praktyczne / Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska. Edition: Stan prawny na 1 września 2019 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości : ujęcie praktyczne / Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 2019 roku.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Kazimiera Winiarska. Edition: Wydanie 1 zaktualizowane na 1 stycznia 2019 r.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-114281] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
  Checked out (1).
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / Nelli Artienwicz. Publisher: Gdańsk : ODDK Sp z oo Sp k., 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy / Wojciech Pałka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Drugie, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 355/359:623] (1).
Spór o legalizację eutanazji : przegląd argumentów / Bogna Wach. Edition: Wydanie I, stan prawny na dzień 1.02.2019 r.Publisher: Poznań : Silva Rerum, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 17] (1).
Nowy rodzaj wojny : media społecznościowe jako broń / P. W. Singer i Emerson T. Brooking ; przekład Stefan Baranowski. Publisher: Kraków : vis-à-vis Etiuda, 2019. Other title: Media społecznościowe jako broń | Likewar : the weaponization of social media.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.77] (1).
Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Piotr Goruk-Górski. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 656] (1).
Zarządzanie Chinami. 1 / Xi Jinping. Edition: Wydanie pierwsze 2019.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 94(4/9)] (1).
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych / Anna Zygo ; Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 355/359:623] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie : perspektywa personalna i strukturalna / Aleksandra Skrabacz, Krzysztof Loranty ; [recenzenci Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 304] (1).

Powered by Koha