Your search returned 139 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. Publisher: Warszawa : Nowa Era, cop. 2015. Availability: Copies available for loan: [M-117497] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej - studium empiryczne / Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117504] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Edukacja techniczna w kontekście współczesnych koncepcji uczenia się i technologii informacyjnych : studia, badania, syntezy / Maria Kozielska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-117500] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Nauczyciel - wychowawca (nie)wspierający ucznia : o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych / Magdalena Piorunek. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117507] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Nauczycielskie koncepcje dziecięcej pracy grupowej w klasach początkowych / Małgorzata Pilecka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117506] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania - dylematy - inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117513] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Nauka czytania Publisher: Wydawnictwo Skrzat 2020 Availability: Copies available for loan: [M-117509] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
W stronę interpretacji : dwie odmienne propozycje dydaktyczne dla nauczycieli młodzieży szkolnej i akademickiej / Maciej Szargot, Małgorzata Kaczmarek. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117525] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117523] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Studenckie koncepcje potoczne o edukacji matematycznej w klasach początkowych / Alina Kalinowska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-117521] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-117519] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Wychowanie i edukacja w kulturach, religiach i światopoglądach / pod redakcją Eugeniusza Sakowicza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117530] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Lists:
Wychowanie fizyczne w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Anna Nitecka-Walerych. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-117527] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Czytanie metodą sylabową : ćwiczenia / tekst: Monika Sobkowiak ; ilustracje Karolina Rosołek. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wilga, copyright 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117455] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Nauka czytania / Agnieszka Łubkowska ; narysowała Joanna Kłos. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2021 (Kraków : Zakład Graficzny COLONEL). Availability: Copies available for loan: [M-117464] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Literackie światy dzieciństwa : fikcja i rzeczywistość / Ryszard Waksmund ; pod redakcją Doroty Michułki, Sławomira Bobowskiego, Grzegorza Leszczyńskiego i Macieja Wróblewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117463] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOSCI 82] (1).
Oddech myśli : archiwalia główne / Bogdan Nawroczyński ; wybór, komentarze i redakcja naukowa Lech Witkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicz Impuls, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117468] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
O nową jakość edukacji nauczycieli / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-117466] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).
Grafomotoryka : karty pracy : poziom 1 / Ewa Pisarek, Radosław Piotrowicz. Edition: Wydanie V.Publisher: Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright © 2016. Availability: Copies available for loan: [M-117471] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Percepcja wzrokowa : 1 poziom : karty pracy i ćwiczenia / Grażyna Walczak, Diana Aksamit. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, copyright 2016. Availability: Copies available for loan: [M-117473] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Zajęcia ruchowe w przedszkolu : ćwiczenia gimnastyczne / Małgorzata Lipiejko ; ilustracje Renata Kosowska. Edition: Wydanie trzecie.Publisher: Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2016. Other title: Ćwiczenia gimnastyczne.Availability: Copies available for loan: [M-117476] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Stosunek nauczycieli i rodziców do zmian we wczesnej edukacji w Polsce : na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia / Barbara Kurowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117474] (1).
  Copies available for reference: [M-117475] (2).
Psychologia wychowania : wybrane problemy / redakcja naukowa Hanna Liberska, Janusz Trempała. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-117488] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan ; ilustracje Beata Zdęba ; konsultacja merytoryczna Lidia Ippoldt. Edition: Wydanie trzecie.Publisher: Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615.8] (1).
Lists:
Docenić szkołę : dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka / Maria Kwiatkowska-Ratajczak. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-117417] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń / Anna Maria Wójcik. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117427] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej : Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Łódzki (1923-1939) / Joanna Sosnowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117425] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole / Małgorzata Chojak. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117424] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).
Lists:
Psychomotoryka w rozpoznawaniu stanów ze spektrum autyzmu u dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021. Availability: Copies available for loan: [M-117434] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 616.8] (1).
  Checked out (1).
Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego / redakcja naukowa Anna Sajdak-Burska, Iwona Maciejowska. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117432] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.091] (1).

Powered by Koha