Your search returned 80 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wielojęzyczni : studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. Katedra Pedagogiki Specjalnej. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.013.82] (1).
Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Doug Strycharczyk, Peter Clough ; przekład: Sylwia Pikiel. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. Other title: Developing mental toughness : coaching strategies to improve performance, resilience and wellbeing.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 159.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
International dispute settlement / J. G. Merrills. Edition: Sixth edition, 3rd printing.Publisher: Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore : Cambridge University Press, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Lists:
The use of force and international law / Christian Henderson. Edition: First published.Publisher: Cambridge ; New York ; Port Melbourne ; New Delhi ; Singapore: Cambridge University Press, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Realizing utopia : the future of international law / ed. by Antonio Cassese ; [aut. Philip Alston et al.]. Edition: Repr.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Kultury obrazu - tabu - edukacja / redakcja Ilona Copik, Barbara Kita. Edition: Wydanie I.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.7] (1).
Lists:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Wiktor Gabrusewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-113571] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658.14/.17] (1).
Podstawy rachunkowości : kompendium wiedzy / Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
  Checked out (1).
Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej / redakcja naukowa Marzena Strojek-Filus, Józef Pfaff. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PWN, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
  Checked out (1).
Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw / redakcja naukowa Beata Stępień ; autorzy: Beata Stępień, Małgorzata Bartosik-Purgat, Lidia Danik, Alicja Hadryś-Nowak, Agnieszka Kaczmarek, Agata Linkiewicz, Henryk Mruk, Łukasz Puślecki, Jerzy Schroeder, Michał Staszków, Rafał Śliwiński, Barbara Wilczyńska, Sonia Woś. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
  Checked out (1).
The Oxford handbook of modern diplomacy / edited by Andrew F. Cooper, Jorge Heine and Ramesh Thakur. Edition: First published in paperback.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2015. Other title: Modern diplomacy.Availability: Copies available for loan: [M-113566] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 327] (1).
Uwarunkowania kontroli celnej w multicentrycznym systemie prawa / Mirosława Laszuk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 346.61] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Do-tkliwa artykulacja : korekcja głosek ć, dź, ś, ź / Bogumiła Toczyska. Publisher: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-113490] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 376-056.264] (1).
Niepełnosprawność i zachowania pomocowe w procesie rehabilitacji : analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym / Grzegorz Bręczewski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, copyright © 2018. Other title: Analiza jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364] (1).
  Checked out (1).
Disaster robotics / Robin R. Murphy. Publisher: Cambridge ; London : MIT Press, copyright 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 355/359:623] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Świat po omacku : etnograficzne studium (nie)widzenia i (nie)sprawności / Kamil Pietrowiak ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316] (1).
Styl życia kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Hanna Żuraw, Leszek Ploch. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316] (1).
Kultura a zdrowie i niepełnosprawność / redakcja naukowa Joanna Kowalska, Rafał Dziurla, Kamilla Bargiel-Matusiewicz. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 364.6] (1).
  Checked out (1).
Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 331] (1).
Pseudoreżimy prawa międzynarodowego / Mariusz Muszyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113468] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej : implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie / Justyna Misiągiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 338] (1).
Po co nam kryminologia? : księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej / redakcja naukowa Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Paulina Wiktorska, Konrad Buczkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo INP PAN, 2019. Other title: Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343.9] (1).
  Checked out (1).
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji międzynarodowych a ich zdolność traktatowa / Tadeusz Gadkowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113432] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Introduction to business law / Lucy Jones. Edition: Fifth edition.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113420] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.7] (1).
  Checked out (1).
Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości / Izabela Gawłowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Fenomenologia regionalnej integracji państw : studium prawa międzynarodowego. T. 2, Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego / Cezary Mik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. Other title: Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 341] (1).
Detektywistyka : prawne i funkcjonalne aspekty działalności detektywistycznej w Polsce i na świecie / Dariusz Brakoniecki. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 351.74/.75] (1).
Dawne mapy : podróż w przeszłość / Kevin J. Brown ; przełożył Michał Zagrodzki. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2019. Other title: Journey back in time through maps.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 74] (1).
Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym : pozytywny wymiar kooperacji negatywnej / Rafał Kwasiński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Difin SA, copyright 2019. Other title: Pozytywny wymiar kooperacji negatywnej.Availability: Copies available for loan: [M-113304] (3).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 343] (1).
  Checked out (2).
Tożsamość : współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie / Francis Fukuyama ; przełożył Jan Pyka. Edition: Wydanie I.Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. Other title: Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie | Identity : the demand for dignity and the politics of resentment.Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 316.4] (1).

Powered by Koha