Your search returned 166 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Informatyka dla biznesu / red. nauk. Celina M. Olszak. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Adama Nowickiego / pod red. Jerzego Korczaka, Iwony Chomiak-Orsy, Henryka Sroki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-114274] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Zintegrowane systemy zarządzania / Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko. Edition: Wydanie II zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 005] (1).
Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie : perspektywa personalna i strukturalna / Aleksandra Skrabacz, Krzysztof Loranty ; [recenzenci Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok] ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016.
Podstawy zarządzania procesami / redakcja naukowa Katarzyna Szczepańska, Marek Bugdol. Publisher: Warszawa : Difin, 2016.
Niestandardowy podręcznik do rachunkowości : rachunkowość pół żartem i na serio / Svetlana Rogozina. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2018.
Niestandardowy podręcznik do rachunkowości zarządczej : rachunkowość pół żartem i na serio / Svetlana Rogozina. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2020. Other title: Rachunkowość pół żartem i na serio.
Rachunek kosztów / redakcja naukowa Aldona Kamela-Sowińska, Małgorzata Macuda ; autorzy Małgorzata Macuda, Marek Masztalerz, Bartłomiej Juras, Ewa Różańska, Magdalena Kowalczyk, Małgorzata Czerny, Elżbieta Szczepankiewicz, Remigiusz Napiecek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-114271] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce / redakcja naukowa Aldona Kamela-Sowińska ; autorzy Helena Poetschke, Marek Masztalerz, Maria Kiedrowska, Elżbieta I. Szczepankiewicz, Magdalena Kowalczyk, Aldona Kamela-Sowińska, Łukasz Matuszak, Ewa Różańska, Marzena Remlein, Piotr Gut, Agnieszka Piechocka-Kałużna, Remigiusz Napiecek, Małgorzata Czerny, Dawid Garstecki, Marek Cieślak, Joanna Błażyńska, Małgorzata Macuda, Wojciech Fliegner ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Edition: Wydanie drugie zmienione.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.
Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie / Beata Sadowska. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2017.
Rachunek kosztów i rachunkowość zarzadcza : kompendium wiedzy / Roman Kotapski (red.), Robert Kowalak, Grzegorz Lew. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2020.
Współczesna logistyka / Andrzej Szymonik, Iwo Nowak. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Difin, 2018.
Siłaczki, szefowe, społeczniczki : Polki, organizatorki / pod redakcją Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, Moniki Kostery. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
Współczesna polityka pieniężna : perspektywa XXI wieku / redakcja naukowa Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko. Publisher: Warszawa : Difin, 2017.
Współczesna polityka transportowa / autorzy: Ryszard Rolbiecki, Barbara Pawłowska, Elżbieta Załoga, Jana Pieriegud, Juliusz Engelhardt, Zdzisław Kordel, Dariusz Tłoczyński, Maciej Matczak, Krystyna Wojewódzka-Król, Krzysztof Grzelec, Olgierd Wyszomirski, Włodzimierz Rydzkowski, Marcin Hajdul ; redakcja naukowa Włodzimierz Rydzkowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2017.
Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją / Jerzy Kowalczyk. Publisher: Warszawa : CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych / Marek Bugdol. Publisher: Warszawa : Difin, 2011.
Rachunkowość zarządcza : od teorii do praktyki / Grzegorz Lew, Ewa Wanda Maruszewska, Piotr Szczypa. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Wzory księgowań w jednostce budżetowej : według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej / Wojciech Rup. Edition: Wydanie V uaktualnione, stan prawny - czerwiec 2019 r.Publisher: Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych : z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi : (z suplementem elektronicznym) : ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1363) / Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak, Joanna Frąckowiak. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 347.73::336.1] (1).
Współczesne finanse publiczne / redakcja naukowa Agnieszka Alińska, Barbara Woźniak ; autorzy rozdziałów: Barbara Woźniak, Joanna Marczakowska-Proczka, Agnieszka Alińska, Małgorzata Dworakowska, Alicja Gołębiowska, Ewa Kosycarz. Publisher: Warszawa : Difin, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-114263] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Lists:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Rup. Edition: Wydanie III uaktualnione.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 657] (1).
Sprawiedliwość : jak postępować słusznie? / Michael J. Sandel ; przeł. Olga Siara. Publisher: Warszawa : Kurhaus, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-114262] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 17] (1).
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego / Maria Augustowska, Wojciech Rup. Edition: Wydanie XIX uaktualnione, stan prawny: 1 stycznia 2020 r.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336] (1).
Rachunkowość bankowa / Zygmunt Miętki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-114261] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336.7] (1).
Elementy informatyki medycznej. 2, Genomika / Monika Piwowar. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. Other title: Genomika.Availability: Copies available for loan: [M-114247] (1).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 614.2] (1).
Farmacja kliniczna / Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft ; aut.: Jürgen Baumann i 44 pozostałych. ; [tł.: Bartosz Grotthus, Anna Kolbe-Panek, Aleksandra Kułak, Beata Nowak, Ewa Morgiel]. Edition: Wyd. 1 pol., dodr. / redakcja naukowa Anna Wiela-Hojeńska, Edmund Grześkowiak, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron.Publisher: Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2017. Other title: Klinische Pharmazie : Grundlagen und Anwendung.Availability: Copies available for loan: [M-114248] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 615] (1).
Twórcza organizacja : komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej / redakcja naukowa Celina M. Olszak ; [zespół autorski: Kamila Bartuś, Tomasz Bartuś, Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Jerzy Kisielnicki, Paweł Lorek, Maria Mach-Król, Celina M. Olszak]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 658] (1).
Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne / Maciej M. Sysło. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 51] (1).
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym / Małgorzata Łuniewska, Waldemar Tarczyński. Edition: Wyd. 1, 3 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-114244] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 336.76] (1).

Powered by Koha