Your search returned 196 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Bałkany w XX wieku : dzieje polityczne / Mieczysław Tanty. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007271] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce : stan obecny na tle historycznym - zarys / Bogdan Ziółkowski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007246] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Leksykon bitew świata / Zygmunt Ryniewicz. Publisher: Warszawa : "Almapress", cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Wielka Brytania / pod. red. Marcina Kamlera. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007263] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Rosja / pod red. Witolda Sienkiewicza. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007264] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945 / pod red. Marka Bankowicza ; [aut.: Bożena Bankowicz et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003219] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000 / pod red. Marka Bankowicza ; [aut.: Marek Bankowicz et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004866] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina : mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w. : liczebność i rozmieszczenie - stosunki narodowościowe - polityka narodowościowa : materiały z międzynarodowej konferencji Samoindentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 19-21 października 1993 / red. nauk. Jan Skarbek. Publisher: Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092578] (3).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia 1815-2004 : Polska i świat / Andrzej Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004485] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Wojciech Roszkowski. Edition: Wyd. 4, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004940] (4).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Starożytność. Cz. 1 / oprac. nauk. Krzysztof M. Ciałowicz i Janusz A. Ostrowski ; [aut. tomu: Krzytsztof M. Ciałowicz et al.]. Publisher: Kraków : Opres, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093725] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. Edition: Wyd. 3, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004970] (2).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Europe East and West / Norman Davies. Publisher: London : Jonathan Cape, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje : Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli : Międzynarodowa konferencja naukowa, Dukla, 27 kwietnia 2005 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Wróblewskiego. Publisher: Krosno : RUTHENUS, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-037344] (10).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Twentieth-century Europe : unity and division / P. M. H. Bell. Publisher: London : Hodder Arnold, a member of the Hodder Headline Group, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Polska do 1586 / [aut. tekstów wiodących Henryk Samsonowicz, Andrzej Wyczański]. Publisher: Madrid : Mediasat Group, cop. 2007. Other title: Historia Polski : Polska do 1586.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Od prehistorii do cywilizacji na kontynentach pozaeuropejskich / [aut. Paolo Matthiae et al. ; red. tomu Antoni Henryk Stachowski]. Publisher: Madrid : Mediasat Group ; [Torino] : nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop. 2007. Other title: Historia Powszechna : od prehistorii do cywilizacji na kontynentach pozaeuropejskich.Availability: Copies available for loan: [M-085491] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Starożytny Egipt, Grecja i świat helleński / [aut. Edda Bresciani et al. ; red. tomu Antoni Henryk Stachowski]. Publisher: Madrid : Mediasat Group ; [Torino] : nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop. 2007. Other title: Historia Powszechna : starożytny Egipt, Grecja i świat helleński.Availability: Copies available for loan: [M-079059] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Epoka Augusta i cesarstwo rzymskie / [aut. Aurelio Bernardi ; red. tomu Antoni Henryk Stachowski, Magdalena Olkuśnik]. Publisher: Madrid : Mediasat Group ; [Torino] : nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Polska 1586-1831 / [aut. tekstów wiodących Janusz Tazbir, Jacek Staszewski, Tomasz Kizwalter]. Publisher: Madrid : Mediasat Group, cop. 2007. Other title: Historia Polski : Polska 1586-1831.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Polska 1831-1939 / [aut. tekstów wiodacych Tomasz Kizwalter, Tomasz Nałęcz]. Publisher: Madrid : Mediasat Group, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia w datach / Marek Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : Rytm, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Encyklopedia II wojny światowej / [kol. red. Kazimierz Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975. Other title: Encyklopedia drugiej wojny światowej.Availability: Copies available for loan: [M-081933] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Wiek XVII - wiek absolutyzmu / [aut. Dino Carpanetto et al. ; red. t. Magdalena Olkuśnik]. Publisher: Madrid : Mediasat Group ; [Torino] : nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop. 2007. Other title: Historia Powszechna : wiek XVII - wiek absolutyzmu.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Polska od 1939 do czasów obecnych / [aut. tekstów wiodących Andrzej Paczkowski, Andrzej Chwalba]. Publisher: Madrid : Mediasat Group, cop. 2008. Other title: Historia Polski : Polska od 1939 do czasów obecnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia powszechna do 2004 roku / Marek Borucki. Edition: Wyd. 2, rozsz.Publisher: Warszawa : MADA, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045022] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Świat po upadku ZSRR : czasy współczesne : indeksy / [aut. Giuliano Martignetti et al. ; red. t. Antoni Henryk Stachowski]. Publisher: Madrid : Mediasat Group ; [Torino] : nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop. 2008. Other title: Historia Powszechna : świat po upadku ZSRR : czasy współczesne : indeksy.Availability: Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia świata. [1], A-F / [red. Bartłomiej Kaczorowski (wydawca), Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093854] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Historia świata. [2], G-O / [red. Bartłomiej Kaczorowski (wydawca), Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093855] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).
Lists:
Historia świata. [3], P-Ż / [red. Bartłomiej Kaczorowski (wydawca), Bartosz Działoszyński, Mariusz Zwoliński]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(100)] (1).

Powered by Koha