Refine your search

Your search returned 186 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki / pod redakcją Tadeusza Kudłacza i Piotra Lityńskiego. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. Other title: Management of space in cities and regions : conditions and directions.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europejskim obszarze poznawczym / Małgorzata Solska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Sakuteiki : zapiski o zakładaniu ogrodów / wstęp, oprac. i tł. Joanna Zakrzewska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Odrodzenie miast / Andrzej Majer. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta : przykład Gdańska i Glasgow / redakcja naukowa Joanna Bach-Głowińska ; [wersyfikacja tekstów w języku angielskim i tłumaczenia Dorota Wąsik]. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-099280] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Krajobraz kulturowy / pod red. Beaty Frydryczak i Mieszka Ciesielskiego ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Lokalizacja przedsiębiorstw : aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe / Waldemar Budner ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast / Jan Maciej Chmielewski. Edition: Wyd. 3 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wartości humanistyczne jako kod genetyczny miasta / Rafał Blazy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wyznaczniki kształtu współczesnej przestrzeni urbanistycznej : praca zbiorowa / pod red. Anny Agaty Kantarek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Traditional and new public spaces in rural areas = Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich / red. Anna Marta Włodarczyk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ ; Opole : Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2014. Other title: Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne na obszarach wiejskich.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne wizje miast przyszłości wobec społecznych wyzwań współczesnej urbanizacji / Artur Kinal. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Great city parks / Alan Tate with Marcella Eaton. Edition: 2nd ed.Publisher: Abingdon ; New York : Routledge, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
The concise townscape / Gordon Cullen. Edition: 1st issued in hardback.Publisher: Abingdon ; New York : Architectural Press : Routledge, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Tall buildings of China / edited by Georges Binder ; forewords by A. Eugene Kohn and James von Klemperer, Antony Wood. Publisher: Mulgrave : Images Publishing, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Strategies of urban development / Katarzyna G. Sobiech-Grabka. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Architektura miejsca : praca zbiorowa / pod redakcją Krystyny Paprzycy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wybrane aspekty kształtowania obszarów metropolitalnych = (Selected issues in shaping metropolitan areas) / pod redakcją Piotra Lorensa i Sławomira Ledwonia. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2015. Other title: Selected issues in shaping metropolitan areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Park miejski - znaczenie w przestrzeni zurbanizowanej : praca zbiorowa / pod redakcją Katarzyny Hodor, Katarzyny Łakomy ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Hybrid urban structures = Hybrydowe struktury urbanistyczne / edited by Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, cop. 2016. Other title: Hybrydowe struktury urbanistyczne.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Tradition and heritage in the contemporary image of the city : monograph. Vol. 1, Fundamentals / edited by Tomasz Jeleński, Stanisław Juchnowicz, and Ewelina Woźniak-Szpakiewicz ; International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. Other title: Fundamentals.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast w kontekście przemian społeczno-gospodarczych = Selected Issues in Revitalization of Cities in the Context of Socio-Economic Changes / pod redakcją Piotra Lorensa. Publisher: Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. Other title: Selected Issues in Revitalization of Cities in the Context of Socio-Economic Changes.Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni / Aleksander Böhm. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2016. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Miejskie środowisko mieszkaniowe = Urban housing environment / praca zbiorowa pod redakcją: Grażyny Schneider-Skalskiej, Elżbiety Kusińskiej ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Other title: Urban housing environment.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
On the factor of composition in the planning of space / Aleksander Böhm. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Techno-Polis : idea, struktura, przestrzeń / Matylda Wdowiarz-Bliska ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2017. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Zabudowa na obszarach zurbanizowanych, zagrożonych oraz trudnych = Development in urbanized, endangered and difficult areas : praca / pod redakcją Joanny Gil-Mastalerczyk ; Politechnika Świętokrzyska. Wydział Budownictwa i Architektury. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2017. Other title: Development in urbanized, endangered and difficult areas.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Zrównoważony rozwój a funkcje miast : badanie związków między zrównoważonym rozwojem średnich miast w Polsce a ewolucją ich struktury funkcjonalnej / Agnieszka Dembicka-Niemiec. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Waterscapes : contemporary landscaping / Chris van Uffelen. Publisher: [Salenstein] : Braun Publishing, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Landscape architecture and environmental sustainability : creating positive change through design / Joshua Zeunert. Publisher: London [etc.] : Bloomsbury Visual Arts an imprint of Bloomsbury Publishing Plc , 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).

Powered by Koha