Your search returned 182 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Landscape architecture and environmental sustainability : creating positive change through design / Joshua Zeunert. Publisher: London [etc.] : Bloomsbury Visual Arts an imprint of Bloomsbury Publishing Plc , 2017. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Parki i ogrody terapeutyczne / Monika Trojanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Lists:
Sacrum in civitas : wybrane zagadnienia / Beata Malinowska-Petelenz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Outline of the history of the urban development of Krakow : a handbook for students / Maciej Motak ; Cracow University of Technology. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Społeczna percepcja krajobrazu kulturowego : rozwój metod oceny / Marta Skiba ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Przestrzeń widziana : analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu / Urszula Forczek-Brataniec ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Brazylia : potencjał / Beata Malinowska-Petelenz, Krzysztof Ludwin ; pod redakcją Magdaleny Jagiełło-Kowalczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Other title: Potencjał.Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Pozamiejski obraz przestrzenno-architektoniczny Małopolski wczoraj i dziś : (wybrane problemy) / Hubert Mełges ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Rewitalizacja osiedli wielkopłytowych a ciągłość i komplementarność przestrzeni publicznej miasta / Eliza Szczerek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Brazylia : zagrożenia / Bogdan Siedlecki, Przemysław Markiewicz-Zahorski ; pod redakcją Magdaleny Jagiełło-Kowalczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Other title: Zagrożenia.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Brazylia : perspektywy / Maciej Skaza, Mariusz Twardowski ; pod redakcja Magdaleny Jagiełło-Kowalczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, © copyright 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Jakość środowiska mieszkaniowego a dziedzictwo kulturowe : na przykładzie wybranych miast województwa podkarpackiego / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Konwergencja zasobów architektury lokalnej dla współczesnych potrzeb na terenie Małopolski / Wojciech Jan Chmielewski, Tomasz Kapecki ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Kształtowanie przestrzeni gmin w Polsce : regulacje systemowe w ocenie gminnych władz samorządowych / Wojciech Korbel ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Miasto i wojna : wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną miast europejskich / Kinga Racoń-Leja ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Polskie przestrzenie kultury : wybrane zagadnienia / Mateusz Gyurkovich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Tkanka urbanistyczna : wybrane zagadnienia / Anna Agata Kantarek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Visible space : a visual analysis in the landscape planning and designing / Urszula Forczek-Brataniec ; Cracow University of Technology. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Uwarunkowania środowiskowe w projektowaniu obszarów mieszkaniowych / Justyna Kobylarczyk ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Dobrze nastrojone miasto : czego współczesna nauka, pradawne cywilizacje i ludzka natura mogą nas nauczyć o przyszłości życia w miastach / Jonathan F. P. Rose ; przekład Dariusz Żukowski. Publisher: Kraków : Karakter, 2019. Other title: Well-tempered city : what modern science, ancient civilizations, and human nature teach us about the future of urban life.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc / Piotrowicz Dariusz. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Ikoniczność metropolii / Bogusław M. Podhalański. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Miara krajobrazu : obiektywizacja oceny widoków i panoram wspomagana narzędziami komputerowymi / Agnieszka Ozimek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej : wybrane zagadnienia / Marcin Petelenz ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Współczesne przemiany i rozwój struktur przestrzennych w Karpatach : uwarunkowania i modele rozwoju / Hanna Hrehorowicz-Gaber ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
WUF9, Malaysia, Kuala Lumpur = WUF9, Malezja, Kuala Lumpur / Małgorzata Mizia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. Other title: WUF9, Malezja, Kuala Lumpur.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
XIV-wieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu : stan zachowania, ochrona i rewaloryzacja / Dominika Kuśnierz-Krupa ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2019. Other title: Czternastowieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki : doktryny, teoria, praktyka / Andrzej Kadłuczka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Architektura krajobrazu dla każdego / Lidia Kasińska, Anna Sieniawska-Kuras. Publisher: Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053279] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).
Elementy kompozycji urbanistycznej / Kazimierz Wejchert. Edition: Wyd. 2, repr.Publisher: Warszawa : Arkady, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-055750] (1).
  Copies available for reference: [CZ 71] (1).

Powered by Koha