Your search returned 504 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. 2 / Stanisław Dębski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Sprzedaż z głową : [sprzedaż, obsługa klienta] / Tony Buzan, Richard Israel ; przeł. Anna Hędrzak. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Other title: Brain sell.Availability: Copies available for loan: [M-059416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa / Dorota Ciesielska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zdobywanie nowych klientów : podstawowe umiejętności sprzedaży dla niehandlowców / Richard Denny ; przeł. Maciej Kornobis. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business : IPS Wydawnictwo, 2009. Other title: Winning new business : essential selling skills for non-sales people.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Stefan Krajewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-059423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / pod red. Marii Sierpińskiej ; [aut. Agnieszka Długosz et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-077222] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 2, Zarządzanie magazynem / Katarzyna Grzybowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka / Marek Ciecierski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Biznesplan : model najlepszych praktyk / Jerzy T. Skrzypek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066331] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. naukowa Jarosław Sokołowski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kompendium przedsiębiorczości / Małgorzata Konieczny [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Analiza problemów biznesowych : studia przypadków polskich przedsiębiorstw / Marian Moszoro. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kto jest kim w Polsce : biznes / [oprac. red. Anna Strzałkowska]. Publisher: Warszawa : PAI [Polska Agencja Informacyjna], 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce / Małgorzata Juchniewicz, Barbara Grzybowska. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Euro 2012 : czy mała firma na Pomorzu może zyskać? / pod red. Nelly Daszkiewicz i Julity E. Wasilczuk. Publisher: Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Politechniki Gdańskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Placet, 1999. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
X Międzynarodowa Konferencja Lean Manufacturing : materiały konferencyjne = 10th International Lean Manufacturing Conference : conference proceedings / [red. nauk. Tomasz Koch]. Publisher: Wrocław : Lean Enterprise Institute Polska, 2010. Other title: Międzynarodowa Konferencja Lean Manufacturing, 10 | 10th International Lean Manufacturing Conference.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marcina K. Nowakowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Key Text, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość bez tajemnic / Jan Klimek, Sabina Klimek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Olesińskiego. Publisher: Kielce : Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, [ca 2007]. Availability: Copies available for loan: [M-066221] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : teoria i praktyka zarządzania / Bohdan Godziszewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082325] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Bogusz Mikuła]. Publisher: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081006] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek Lisiński ; [aut. Edyta Bielińska-Dusza et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Pieniądze na własną firmę : poradnik "Rzeczpospolitej" / [aut. Jacet Bem et al.]. Publisher: Warszawa : Presspublica, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość / Beata Glinka, Svetlana Gudkova. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-099285] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha