Your search returned 147 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie / Jadwiga Bizon-Górecka. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem / pod red. Mariana Strużyckiego. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Marek Jacek Stankiewicz. Publisher: Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / Hubert Tuchołka, Piotr Białecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tadeusz Witkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : relacje z otoczeniem : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Other title: Relacje z otoczeniem.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem / Zygmunt Drążek, Benedykt Niemczynowicz. Publisher: Warszawa : PWE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-002997] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie firmą : wybrane problemy / Zbigniew Chrościcki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / pod red. nauk. Piotra Wachowiaka. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny : Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007591] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : zasady działania, funkcjonowanie, rozwój / pod. red. Janusza Żurka ; [aut. poszczególnych rozdz. i podrozdz. Krzysztof Dobrowolski et al.]. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie / Piotr Banaszyk, Romualda Fimińska-Banaszyk, Andrzej Stańda. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Tadeusz Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Biznes plan jako instrument zarządzania firmą / Leszek Kupiec, Tomasz Dębowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydaw. WSFiZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Zdzisław Pierścionek. Edition: Wyd. 1, dodr. 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / Peter F. Drucker ; [przekł. Ewa Czerwińska ; przedm. Stefan Bratkowski]. Publisher: Warszawa : "Studio Emka", 2004. Other title: Innovation and entrepreneurship.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : zarządzanie przedsiębiorstwem / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Dobiegały-Korony i Andrzeja Hermana. Publisher: Warszawa : "Difin", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Publisher: Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. Other title: Restructuring and development processes of enterprises and their value creation.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Sukces firmy / Iwona Majewska-Opiełka. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Gdańsk : GWP - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-056649] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Firma wobec zagrożeń : identyfikacja problemów / Jan D. Antoszkiewicz. Publisher: Warszawa : Poltext, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem : pokonać kryzys i wygrać / Bogdan Nogalski, Henryk Macinkiewicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-059423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. naukowa Jarosław Sokołowski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Placet, 1999. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marcina K. Nowakowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Key Text, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość bez tajemnic / Jan Klimek, Sabina Klimek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086220] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha