Your search returned 88 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kultura organizacji : badania etnograficzne polskich firm / red. nauk. Monika Kostera ; wstęp Marek Kwiek. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Rozwój i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / pod red. Anny Nehring ; [aut. Katarzyna Kotulska et. al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą / Anita Siemaszko. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2007.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zakładamy firmę / Maria Dolna-Ciemniakowska, Aneta Wesołowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość w gospodarce XXI wieku / red. nauk. Mariusz Citkowski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Kontrola zarządcza : ujęcie praktyczne / Agnieszka Mazurek, Konrad Knedler. Publisher: Warszawa : HANDIKAP, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Etnografia organizacji : badania polskich firm i instytucji / red. nauk. Monika Kostera. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk.: Barbara Kryk oraz Krzysztof Piech. Publisher: Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Szymon Truskolaski. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz Zieliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak założyć i prowadzić własną firmę : praktyczny poradnik z przykładami / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. Edition: Wyd. 6 popr. i uaktual.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność organizacji / [red. nauk. Andrzej Pomykalski]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich : vademecum małego i średniego przedsiębiorcy / Przemysław Mućko, Aneta Sokół. Edition: Wyd. 5 popr., (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie rozwojem firmy : strategia jakości ekologicznej / Andrzej Chodyński. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, cop. 2002. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-049230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku Unii Europejskiej / [Marcin Anklewicz et al. ; Rzeczpospolita, Ernst & Young]. Publisher: Warszawa : Presspublica ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka i Jerzego Posłusznego ; [kol. red. Jan Szreniawski et al.]. Publisher: Przemyśl : WSAiZ, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw z trzech działów przemysłu przetwórczego : mocne i słabe strony w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / [aut. Michał Górzyński, Richard Woodward]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-028660] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Jana Targalskiego. Publisher: Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. Other title: Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim / Iwona Kienzler. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-070838] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Uwarunkowania przedsiębiorczości / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu]. Publisher: Tarnobrzeg : PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021295] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne / Wojciech Grzegorczyk. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Stardruk, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Kontrola i audyt w sektorze publicznym : kierunki zmian / Bolesław Rafał Kuc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo PTM, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080070] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Audyt wewnętrzny 2008 / Kazimiera Winiarska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082518] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu metropolii warszawskiej / red. nauk. Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. Publisher: Otwock ; Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050903] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków / red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk ; aut. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-081363] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha