Your search returned 385 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategie rozwoju organizacji : [praca zbiorowa / aut. Andrzej Szplit et al.]. Publisher: Kraków : Antykwa, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-099547] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem / pod red. Mariana Strużyckiego. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Internet - nowa strategia i organizacja firmy / Monika Woźniak. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Firma w internecie : budowanie przewagi konkurencyjnej / Tomasz Maciejowski. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007483] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu / Jerzy Konieczny. Publisher: Warszawa : Konsalnet, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-001928] (18).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Biznesplan : zastosowania i przykłady / Zbigniew Pawlak. Publisher: Warszawa : Poltext, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Audyt wewnętrzny 2008 / Kazimiera Winiarska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082518] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 3, Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami / Katarzyna Grzybowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089358] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem : pokonać kryzys i wygrać / Bogdan Nogalski, Henryk Macinkiewicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość w gospodarce XXI wieku / red. nauk. Mariusz Citkowski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Globalization the people dimension : human resource strategies for global expansion / Stephen J. Perkins. Publisher: London ; Dover : Kogan Page, 1999. Other title: Human resource strategies for global expansion.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
The venture cafe : secrets, strategies, and stories from America's high-tech entrepreneurs / Teresa A. Esser. Publisher: New York : Warner Books, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka / Marek Ciecierski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Analiza problemów biznesowych : studia przypadków polskich przedsiębiorstw / Marian Moszoro. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : teoria i praktyka zarządzania / Bohdan Godziszewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082325] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kontrola zarządcza : ujęcie praktyczne / Agnieszka Mazurek, Konrad Knedler. Publisher: Warszawa : HANDIKAP, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Etnografia organizacji : badania polskich firm i instytucji / red. nauk. Monika Kostera. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu / Iwona Kuraszko. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw / Marek Jabłoński. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-089974] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Biznesplan : pytania i odpowiedzi / Tomasz Hermaniuk. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Szymon Truskolaski. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych / Robert Majkut. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz Zieliński. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Controlling : koncepcja, zastosowania, wdrożenie / Jacek Goliszewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Entrepreneurship training / Robert Sasin. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Competitive strategies / Mikołaj Pindelski. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Management in international business / Mariusz Sagan. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Praktyka strategii firmy : jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2017. Other title: Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha