Your search returned 504 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Biznesplan : pytania i odpowiedzi / Tomasz Hermaniuk. Publisher: Warszawa : Difin, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-028405] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Mirosław Kwieciński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-048178] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów : praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka / Robin Kendall ; [tł. Marcin Sieczyk]. Publisher: Warszawa : Liber, 2000. Other title: Risk management for executives.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ekonomika przedsiębiorstw : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Leszka Pawłowicza. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Biznesplan : problemy i metody / Jacek Pasieczny. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie / Jadwiga Bizon-Górecka. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wyobraźnia organizacyjna : nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania / Gareth Morgan ; przeł. Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Other title: Imaginization : new mindsets for seeing.Availability: Copies available for loan: [M-070839] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zrozumieć biznes : uniwersalny podręcznik / William G. Nickels ; przekł. Piotr Cap [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Bellona : Rytm, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem / pod red. Mariana Strużyckiego. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Stanisław Sudoł. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Marek Jacek Stankiewicz. Publisher: Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 1 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu : procesy adaptacji i współpracy. Cz. 2 / Józef Penc. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / [oprac. Jacek Maziarski, Marek Maszek]. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-079630] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Partnerzy społeczni : konflikty, kompromisy, kooperacja / Leszek Gilejko, Rafał Towalski. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / Hubert Tuchołka, Piotr Białecki. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ekonomika i zarządzanie małą firmą / red. nauk. Bogdan Piasecki ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Edition: Wyd. 3 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Trudne rozmowy w interesach / David M. Martin ; przeł. Dorota Gostyńska, Agnieszka Bajur. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ewolucja przedsiębiorstw ery informacji / Tadeusz Kasprzak. Publisher: Warszawa : Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych. Wydział Nauk Ekonomicznych. Uniwersytet Warszawski, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Internet - nowa strategia i organizacja firmy / Monika Woźniak. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ryzyko przedsiębiorcy : wywiad gospodarczy / Leszek Korzeniowski, Tatiana Varcholová. Publisher: Kraków : European Association for Security, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Metody i narzędzia badania oceny działalności przedsiębiorstwa / red. nauk. Jacek Ochman ; Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : WSZ "Edukacja", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007480] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 6, Determinanty jakości a efektywność procesów : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wawaka. Publisher: Kraków : Wydaw. Informacji Ekonomicznej UJ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku Unii Europejskiej / [Marcin Anklewicz et al. ; Rzeczpospolita, Ernst & Young]. Publisher: Warszawa : Presspublica ; 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji / Grażyna Gierszewska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / pod red. Zdzisława Knechta ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. WSZ, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Firma w internecie : budowanie przewagi konkurencyjnej / Tomasz Maciejowski. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007483] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha