Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego i Marii Romanowskiej. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050903] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Publisher: Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. Other title: Restructuring and development processes of enterprises and their value creation.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty / oprac. i red. naukowa Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Publisher: Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2005. Other title: Restructuring during economic transformation.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. naukowa: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Other title: Dilemmas of contemporary enterprises in the restructuring process : diversification - integration - development.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowe. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Other title: Restructuring in the face of new economic challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Other title: Challenges for the management of the contemporary enterprise.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Informacja w zarządzaniu procesem zmian / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102833] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. Other title: Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Other title: Restructuring potential under globalization and new economy conditions.Availability: Copies available for loan: [M-081415] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszadr Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081378] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego ; [zespół aut. Ryszard Borowiecki et al.]. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-081361] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for loan: [M-081377] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha