Your search returned 385 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Tworzenie biznesplanu dla bystrzaków / Paul Tiffany, Steven D. Peterson. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion - Septem, cop.2009. Other title: Business plans for dummies.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków / red. nauk. Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk ; aut. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. Other title: Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Teorie przedsiębiorstw / Adam Noga. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy : kolejna odsłona / Wojciech Kyciak, Karol Przeliorz. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Nowoczesna firma : strategie organizacyjne na rzecz wydajności i rozwoju / John Roberts ; przekł. Rafał Kotlicki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zakładamy firmę / Maria Dolna-Ciemniakowska, Aneta Wesołowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Organizacja wirtualna : koncepcja i jej wpływ na innowacyjność / Anna Sankowska. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Jan D. Antoszkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057367] (6).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Firmy rodzinne : jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń / Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański. Publisher: Warszawa : Poltext, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Czas reformatorów : dlaczego w biznesie zwyciężają najbardziej oryginalne umysły? / William C. Taylor, Polly LaBarre ; przekł.: Tomasz Rzychoń. Publisher: Warszawa : MT Biznes, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Czego chcą klienci ? : tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty / Anthony W. Ulwick ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2009. Other title: What customers want.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacje : napęd wzrostu / Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor ; przekład: Dariusz Bakalarz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, copyright 2008. Other title: Innovator's solution.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym / Anna Lewicka-Strzałecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 1, Zapasy / Katarzyna Grzybowska. Publisher: Warszawa : Difin, copyright © 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 3, Zbiór ćwiczeń z rozwiązaniami / Katarzyna Grzybowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089358] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem : pokonać kryzys i wygrać / Bogdan Nogalski, Henryk Macinkiewicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość w gospodarce XXI wieku / red. nauk. Mariusz Citkowski. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Globalization the people dimension : human resource strategies for global expansion / Stephen J. Perkins. Publisher: London ; Dover : Kogan Page, 1999. Other title: Human resource strategies for global expansion.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
The venture cafe : secrets, strategies, and stories from America's high-tech entrepreneurs / Teresa A. Esser. Publisher: New York : Warner Books, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innovating the corporation : creating value for customers and shareholders / Thomas Kuczmarski, Arthur Middlebrooks, Jeffrey Swaddling. Publisher: Lincolnwood : NTC Business Books, cop. 2001. Other title: Creating value for customers and shareholders.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Kasprzaka. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-082326] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Globalna konkurencja / Artur Nowak-Far. Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Other title: Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność w teorii i praktyce / red. nauk. Marian Strużycki. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. 2 / Stanisław Dębski. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Sprzedaż z głową : [sprzedaż, obsługa klienta] / Tony Buzan, Richard Israel ; przeł. Anna Hędrzak. Edition: Wyd. 3, dodr.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Other title: Brain sell.Availability: Copies available for loan: [M-059416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa / Dorota Ciesielska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-090624] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Stefan Krajewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / pod red. Marii Sierpińskiej ; [aut. Agnieszka Długosz et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-077222] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha