Your search returned 504 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Perechuda ; aut. Kazimierz Perechuda [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / pod red. nauk. Piotra Wachowiaka. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny : Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007591] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Potockiego ; [poszczeg. fragmenty oprac.: Daniel Gach et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053842] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak założyć firmę w Unii Europejskiej / Krzysztof Wach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059162] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Corporate entrepreneurship : building an entrepreneurial organisation / Paul Burns. Publisher: Besingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. Other title: Building an entrepreneurial organisation.Availability: Copies available for loan: [M-075020] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak założyć własną firmę w Polsce / Krzysztof Wach. Publisher: Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości w Krakowie : Urząd Miasta Krakowa, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-074994] (5).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Exploring corporate strategy : [text and cases] / Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington. Edition: 7th enhanced media ed.Publisher: Harlow [etc.] : Prentice Hall/Financial Times, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051118] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego i Marii Romanowskiej. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Entrepreneurship and small business / Paul Burns. Edition: 2nd ed.Publisher: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007654] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Jak założyć własną firmę / Michael Morris ; [tł. Edyta Zbrońska, Magdalena Abramowska]. Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Handlowanie to gra : od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta / Wojciech Haman, Jerzy Gut. Edition: Wyd. 3.Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion - Onepress ; Warszawa : Grupa Szkoleniowa Kontrakt-OSH, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007595] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Stanisław Galata. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090762] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie rozwoju firmy / Zdzisław Pierścionek. Edition: Wyd. 1, dodr. 4.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / Stanisław Łobejko. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004195] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne / Wojciech Grzegorczyk. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Stardruk, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Dobra obsługa to dobry interes : siedem strategii osiągania sukcesu / Catherine DeVrye ; przeł. Monika Kaczkowska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2007. Other title: Good service is good business.Availability: Copies available for loan: [M-007656] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kontrola i audyt w sektorze publicznym : kierunki zmian / Bolesław Rafał Kuc. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo PTM, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080070] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści / pod red. Agnieszki Hess. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-110750] (2).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwo : zasady działania, funkcjonowanie, rozwój / pod. red. Janusza Żurka ; [aut. poszczególnych rozdz. i podrozdz. Krzysztof Dobrowolski et al.]. Publisher: Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Outsourcing strategiczny : koncepcja, modele i wdrażanie / Charles L. Gay, James Essinger ; [przeł. Ewa Kania]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. Other title: Inside outsourcing.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw / Andrzej Chodyński. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049990] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (2).
Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw / Marian Gorynia. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Poradnik dla rozpoczynającego działalność gospodarczą / [oprac. Tomasz Wyczarski ; red. Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta. Referat ds. Rozwoju Przedsiębiorczości]. Publisher: Kraków : Urząd Miasta, 2005. Online Access: Bieżąca aktualizacja Availability: Copies available for loan: [M-004342] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie / Piotr Banaszyk, Romualda Fimińska-Banaszyk, Andrzej Stańda. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie strategiczne : podręcznik dla studiów MBA. T. 1, Firma na rynku globalnym / [red. nauk. Jakub Kluziński ; tł. Magdalena Łapsa ; we współpr. z The University of Chicago Graduate School of Business et al.]. Publisher: Warszawa : "Liber", 2004. Other title: Mastering strategy.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061788] (3).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Tadeusz Wojciechowski. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kultura organizacji : badania etnograficzne polskich firm / red. nauk. Monika Kostera ; wstęp Marek Kwiek. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech : doświadczenia spółdzielni społecznych / Carlo Borzaga, Alceste Santuari ; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha