Your search returned 385 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarka zapasami i magazynem. Cz. 2, Zarządzanie magazynem / Katarzyna Grzybowska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka / Marek Ciecierski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Biznesplan : model najlepszych praktyk / Jerzy T. Skrzypek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066331] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński. Publisher: Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy / Krzysztof Obłój. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Współczesne problemy zarządzania organizacjami / red. naukowa Jarosław Sokołowski. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Kompendium przedsiębiorczości / Małgorzata Konieczny [et al.]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099873] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Analiza problemów biznesowych : studia przypadków polskich przedsiębiorstw / Marian Moszoro. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce / Małgorzata Juchniewicz, Barbara Grzybowska. Publisher: Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Euro 2012 : czy mała firma na Pomorzu może zyskać? / pod red. Nelly Daszkiewicz i Julity E. Wasilczuk. Publisher: Gdańsk : Wydział Zarządzania i Ekonomiki Politechniki Gdańskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Józef Penc. Publisher: Warszawa : Placet, 1999. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marcina K. Nowakowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Key Text, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość bez tajemnic / Jan Klimek, Sabina Klimek. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
  Checked out (1).
Przedsiębiorstwo : teoria i praktyka zarządzania / Bohdan Godziszewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-082325] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Bogusz Mikuła]. Publisher: Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-081006] (4).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek Lisiński ; [aut. Edyta Bielińska-Dusza et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przedsiębiorczość / Beata Glinka, Svetlana Gudkova. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-099285] (1).
  Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Firma 2.0 : sukces dzięki nowym narzędziom internetowym / Andrew McAfee ; [tł. Rentier-Lang Cezary Welsyng]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Enterprise 2.0.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku / Zofia Wilimowska, Kamila Urbańska. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2009. Other title: Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku polskim.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz. 1 / pod red. Małgorzaty Juchniewicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji : determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Cz. 2 / pod red. Małgorzaty Juchniewicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. Lecha Nieżurawskiego ; [aut. Lucyna Kwiatkowska et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego czyli Jak zbadać wiarygodność kredytobiorcy, leasingobiorcy, kontrahenta handlowego / Tadeusz Mendel, Jerzy Przeniczka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Wydaw. AE, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Przewodnik - jak monitorować systemy kontroli wewnętrznej / [tł. i red. Zespół PIKW Publikacje pod kier. Edmunda J. Saundersa ; Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję TREADWAY (COSO)]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Publikacje, 2011. Other title: Internal control - integrated framework.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. naukowa: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. Other title: Dilemmas of contemporary enterprises in the restructuring process : diversification - integration - development.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Lists:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowe. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. Other title: Restructuring in the face of new economic challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publisher: Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Other title: Challenges for the management of the contemporary enterprise.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Akademia Pedagogiczna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie / pod red. nauk. Dionizego Niezgody. Publisher: Lublin : Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie = Risk management in enterprise : monografia / pod red. nauk. Romualda N. Hanisza. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Other title: Risk management in enterprise.Availability: Copies available for reference: [CZ 658] (1).

Powered by Koha