Your search returned 126 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 1- / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [etc.], 2009-. Availability: Copies available for loan: [M-083848] (4).
  Copies available for reference: [CZ 657] (6).
Zrozumieć rachunkowość / Andrzej Roza-Michalski. Publisher: Łódź : Interfart, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : FRRwP, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003 : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Cybulskiego i Stanisława Srockiego ; [aut. Bogdan Cybulski et al.]. Publisher: Wrocław : Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych : według polskiego prawa bilansowego : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz. Waldemar Gos et al.]. Edition: Wyd. 4 uzup. i popr.Publisher: Wrocław : Ekspert, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / pod red. Bronisława Micherdy ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Publisher: Chrzanów : WSPiM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Finans-Servis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wiley GAAP 2007 : interpretation and application of generally accepted accounting principles / Barry J. Epstein, Ralph Nach, Steven M. Bragg. Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość nie tylko dla księgowych / Teresa Kiziukiewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / pod red. Kazimiery Winiarskiej. Edition: Wyd. 3 zaktual.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zaawansowana rachunkowość zarządcza / Edward Nowak. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak ; aut. Bartosz Góralski [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość finansowa / Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. Edition: Wyd. 2 zaktual. i rozsz.Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość bez tajemnic / Anna Zysnarska. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : kurs podstawowy / Edward Nowak. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość dla ciebie : rachunkowość od podstaw / Piotr Szczypa (red.). Edition: Wyd. 3 zm. (dodr.)Publisher: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami / Maria Niewiadoma. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / Katarzyna Kluska, Bartłomiej Wrona. Publisher: Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość przedsiębiorstw / red. nauk. Ksenia Czubakowska ; [aut. Ksenia Czubakowska et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość podatkowa : minimalizacja podatku dochodowwego [!] w małej firmie / Alicja Dziuba-Burczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Środki trwałe : wartosci niematerialne i prawne - amortyzacja i ewidencja w roku 2001 / Stanisław Nisengolc. Publisher: Skierniewice : Framax, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045225] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Analiza sprawozdań finansowych / Przemysław Gołaszewski, Piotr Urbanek, Ewa Walińska ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Łódź : FRRwP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza / Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005534] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury ; przekł. zespół pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem Alicji Jarugowej. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London : Chapman & Hall, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza : wybrane zagadnienia, testy i zadania : praca zbiorowa / pod red. Ewy Walińskiej i Piotra Urbanka ; [aut. : Ewa Walińska et al.]. Publisher: Łódź: Fundacja Rozwoju Rachukowości w Polsce, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Publisher: Warszawa : MAC : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-053812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych : referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu, Jachranka k. Warszawy, 22-24 listopada 2001 / [red. Danuta Krzywda] ; Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Publisher: Warszawa : KIBR, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza : przewodnik do ćwiczeń, zeszyt ćwiczeń / Roman Mastej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).

Powered by Koha