Your search returned 150 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zrozumieć rachunkowość / Andrzej Roza-Michalski. Publisher: Łódź : Interfart, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045235] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość podatkowa : minimalizacja podatku dochodowwego [!] w małej firmie / Alicja Dziuba-Burczyk. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Środki trwałe : wartosci niematerialne i prawne - amortyzacja i ewidencja w roku 2001 / Stanisław Nisengolc. Publisher: Skierniewice : Framax, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045225] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Sprawozdanie finansowe i jego analiza / Małgorzata Bluszcz. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo PRIMATH, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Analiza sprawozdań finansowych / Przemysław Gołaszewski, Piotr Urbanek, Ewa Walińska ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Łódź : FRRwP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza / Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005534] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury ; przekł. zespół pracowników Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem Alicji Jarugowej. Edition: Wyd. 1, dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London : Chapman & Hall, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza : wybrane zagadnienia, testy i zadania : praca zbiorowa / pod red. Ewy Walińskiej i Piotra Urbanka ; [aut. : Ewa Walińska et al.]. Publisher: Łódź: Fundacja Rozwoju Rachukowości w Polsce, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / André Helin ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Publisher: Warszawa : FRRwP, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych : referaty i komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu, Jachranka k. Warszawy, 22-24 listopada 2001 / [red. Danuta Krzywda] ; Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Publisher: Warszawa : KIBR, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza : przewodnik do ćwiczeń, zeszyt ćwiczeń / Roman Mastej. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993-2003 : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Cybulskiego i Stanisława Srockiego ; [aut. Bogdan Cybulski et al.]. Publisher: Wrocław : Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres] ; PricewaterhouseCoopers. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych : według polskiego prawa bilansowego : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz. Waldemar Gos et al.]. Edition: Wyd. 4 uzup. i popr.Publisher: Wrocław : Ekspert, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / pod red. Bronisława Micherdy ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Publisher: Chrzanów : WSPiM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań operacji gospodarczych / [oprac. Barbara Muszyńska ; red. Zdzisław Fedak]. Edition: Wyd. 7. Stan prawny na 1.03.2005 r.Publisher: Warszawa : Redakcja i Wydawca Rachunkowość, [ca. 2005]. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Finans-Servis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zasady rachunkowości dla przedsiębiorców : po najnowszej regulacji prawnej, ze wzorami formularzy sprawozdań finansowych / Jerzy Roman Feliński, Piotr Paweł Sasin. Edition: Stan prawny na dzień 1 lutego 2005 r.Publisher: Skierniewice : Wydaw. Sigma, 2005. Other title: Zasady rachunkowości dla przedsiębiorców z komentarzem : wzory formularzy sprawozdań finansowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Drugi krajowy standard rachunkowości w Polsce : " podatek dochodowy" / Jerzy Roman Feliński. Publisher: Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw : rachunek kosztów : praca zbiorowa / pod red. Danuty Sołtys ; [poszczególne części oprac. Aleksandra Bryła et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085830] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela : modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań / Anna Karmańska. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wiley GAAP 2007 : interpretation and application of generally accepted accounting principles / Barry J. Epstein, Ralph Nach, Steven M. Bragg. Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Advanced accounting / Joe B. Hoyle, Thomas F. Schaefer, Timothy S. Doupnik. Edition: 8th ed.Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill Irwin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rozwiązania zadań do podręcznika "Rachunek kosztów" / Jan Matuszewicz ; Finans - Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o. o. w Warszawie ; Grupa Finans - Servis z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publisher: Warszawa : Finans - Servis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045238] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zbiór zadań do podręcznika "Rachunek kosztów" / Jan Matuszewicz ; Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. w Warszawie z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Publisher: Warszawa : Finans-Servis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Ustawa o rachunkowości z hasłami i skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : podręcznik. Cz. 2 / Anna Kuczyńska-Cesarz. Edition: Wyd. zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045248] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość nie tylko dla księgowych / Teresa Kiziukiewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej / pod red. Mieczysława Dobii ; [aut. Mieczysław Dobija et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Bajki w świecie biznesu : mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych / Cecil W. Jackson ; przekł. Paweł Młodkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Other title: Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych.Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).

Powered by Koha