Your search returned 151 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Holding jako podmiot rachunkowości / Joanna Toborek-Mazur. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090263] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Teoria sprawozdawczości finansowej : perspektywa standardów rachunkowości / Wojciech Andrzej Nowak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090268] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zaawansowana / pod red. Kazimiery Winiarskiej. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : zbiór zadań / pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.] Ewa Walińska [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090520] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego : z omówieniem aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości od 1 stycznia 2009 roku / Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki. Edition: Wyd. 2 poszerz. i uaktualnione.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090579] (3).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej / Ewa Śnieżek, Michał Wiatr. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Podstawy rachunkowości według efektów kształcenia : zbiór zadań / pod redakcją Alicji Dziuby-Burczyk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-106233] (18).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (9).
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym / Mikołaj Turzyński, Michał Wiatr. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093978] (5).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa : nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej / Monika Marcinkowska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090725] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Ustawa o rachunkowości / pod red. Ewy Walińskiej ; [aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny: 30 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091042] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość, finanse, bankowość : zainteresowania młodego pokolenia / red. nauk. Aldona Uziębło. Publisher: Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zielona rachunkowość / Małgorzata Węgrzyńska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Przepływy pieniężne / Ewa Śnieżek, Michał Wiatr. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. Edition: Wyd. 2, 8 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. Availability: Copies available for loan: [M-094987] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych / red. nauk. Kazimiera Winiarska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej / Dariusz Wędzki. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Guide to cost management / edited by Barry J. Brinker. Publisher: New York : John Wiley & Sons, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość przedsiębiorstw / red. nauk. Ksenia Czubakowska ; [aut. Ksenia Czubakowska et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Cost and value management in projects / Ray R. Venkataraman and Jeffrey K. Pinto. Publisher: Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Księgowość małej firmy 2015 / Anna Jeleńska, Janusz Piotrowski. Publisher: Kraków : Forum Doradców Podatkowych, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Grażyna Voss. Edition: Wyd. 5 zmienione.Publisher: Warszawa : CeDeWu.Pl, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie / Edward Nowak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 2 / Sławomir Sojak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 1 / Sławomir Sojak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Accounting and financial reporting / Mariusz Karwowski. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Fundamentals of financial accounting / Rafał Grabowski. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Teoria i zasady rachunkowości / Zbigniew Messner, Józef Pfaff. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Audit : an introduction to international standards on auditing / Piotr Staszkiewicz. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wzory księgowań w jednostce budżetowej : według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. [...] / Wojciech Rup. Edition: Wyd. 4 uakt., stan prawny wrzesień 2016 r.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Plan kont z komentarzem : handel, produkcja, usługi / Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik. Edition: Wyd. XX uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2018 r.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).

Powered by Koha