Your search returned 165 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie / Edward Nowak. Edition: Wydanie II.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Niestandardowy podręcznik do rachunkowości : rachunkowość pół żartem i na serio / Svetlana Rogozina. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Niestandardowy podręcznik do rachunkowości zarządczej : rachunkowość pół żartem i na serio / Svetlana Rogozina. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2020. Other title: Rachunkowość pół żartem i na serio.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : kompendium wiedzy / Roman Kotapski (red.), Robert Kowalak, Grzegorz Lew. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza : od teorii do praktyki / Grzegorz Lew, Ewa Wanda Maruszewska, Piotr Szczypa. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2019. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Wzory księgowań w jednostce budżetowej : według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej / Wojciech Rup. Edition: Wydanie V uaktualnione, stan prawny - czerwiec 2019 r.Publisher: Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Rup. Edition: Wydanie III uaktualnione.Publisher: Gdańsk : ODDK, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / [autorzy: Przemysław Czajor i 12 pozostałych] ; pod redakcją Jerzego Gierusza i Macieja Gierusza. Edition: Stan prawny: wrzesień 2017 r.Publisher: Gdańsk : ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości : omówienie MSR/MSSF, porównanie, praktyczne przykłady / [autorzy Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska]. Publisher: Warszawa : Rachunkowość, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : podstawy : podręcznik / Józef Pfaff. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość : podstawy : zbiór zadań / Józef Pfaff. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rewizja finansowa / Józef Pfaff. Edition: Wydanie 3 zmienione i zaktualizowane.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114279] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zbiór zadań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych : ujęcie praktyczne / Agnieszka Cicha, Katarzyna Zasiewska. Edition: Stan prawny na 1 września 2019 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości : ujęcie praktyczne / Monika Chodoń, Katarzyna Zasiewska. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 2019 roku.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków / Nelli Artienwicz. Publisher: Gdańsk : ODDK Sp z oo Sp k., 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość behawioralna / Nelli Artienwicz. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-114352] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rewizja sprawozdań finansowych / pod red. Danuty Krzywdy ; [aut. Danuta Krzywda et al.]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres] ; PricewaterhouseCoopers. Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Podstawy rachunkowości zarządczej / Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004382] (4).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2008 / Małgorzata Wieczorek-Fronia, Małgorzata Grzybowska, Janusz Zubrzycki. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051065] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Analiza sprawozdań finansowych / Edward Nowak. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061790] (5).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość ubezpieczeniowa : problemy i zadania / Marzanna Lament, Jan Piątek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-054744] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Audyt sprawozdań finansowych / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz ; aut. Wiktor Gabrusewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-086056] (2).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw / Mariusz Andrzejewski, Krzysztof Jonas, Paweł Młodkowski. Edition: Dodr.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059414] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Elementy rachunkowości : podręcznik. Cz. 2, Uproszczone formy rachunkowości / Anna Kuczyńska-Cesarz. Edition: Wznowienie.Publisher: Warszawa : Difin, 2005. Other title: Uproszczone formy rachunkowości.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-061767] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Nowe zasady rachunkowości budżetowej : nowe plany kont, rachunkowość organów podatkowych jst, zasady gospodarki finansowej : komentarz z praktycznymi przykładami / Wojciech Rup. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-066099] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław Micherda ; aut.: Jerzy Hejnar [et al.]. Edition: Wyd. 1, 5 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-078620] (1).
  Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa / red. nauk. Anna Karmańska ; [aut.: Katarzyna Bareja et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
  Checked out (1).
Zasady wyceny bilansowej i ich wpływ na kształt sprawozdań finansowych : dylematy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Kuzior ; [aut. rozdz.: Romuald Hanisz et al.]. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).
Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości : praca zbiorowa / pod red. Kseni Czubakowskiej. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 657] (1).

Powered by Koha