Your search returned 94 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Organizatorzy transporu : rynki i strategie rozwoju / Jagienka Rześny-Cieplińska. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Prognozowanie w transporcie / Eugeniusz Perycz. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSE-I, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport samochodowy w systemach logistycznych / Zdzisław Kordel. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004352] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport w handlu międzynarodowym / Janusz Neider. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004372] (9).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Towary niebezpieczne w transporcie morskim / Marzenna Popek. Publisher: Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045207] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Gospodarowanie w transporcie samochodowym : wybrane zagadnienia / Andrzej Letkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045208] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Ekonomika transportu : teoria i praktyka gospodarcza / Aleksandra Koźlak. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-004369] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Logistyka miejska : koncepcje, systemy, rozwiązania / Blanka Tundys. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Lists:
Transport miejski : ekonomika i organizacja / red. Olgierd Wyszomirski. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Laboratorium logistyczno-spedycyjne / Radosław Kacperczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Systemy elektroniczne w transporcie drogowym / Jarosław Sosnowski, Łukasz Nowakowski. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Bezpieczeństwo transportu morskiego / Ryszard K. Miler. Publisher: Warszawa : PWN, cop. 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport i spedycja międzynarodowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut.: Ignacy Tarski et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-016576] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Ekonomika, organizacja i zarządzanie w transporcie / Stanisław Marszałek ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydawnictwo ŚWSZ, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport i spedycja w handlu zagranicznym : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. poszczególnych rozdz. Zygmunt Krasucki et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-096894] (4).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport a członkostwo Polski w Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia / Jolanta Jastrzębska ; Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport międzynarodowy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Szczepaniaka ; [aut. Zygmunt Krasucki et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Transport intermodalny / Janusz Neider, Danuta Marciniak-Neider. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Organizacja i technika transportu morskiego / pod red. Jerzego Kujawy ; [aut.: Danuta Balsewicz-Schleifer et al.]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie / Aleksandra Koźlak. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Spedycja w handlu morskim : procedury i dokumenty / Adam Salomon. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Rozwój infrastruktury transportu / pod red. Krystyny Wojewódzkiej-Król. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Ekonomika portów morskich i polityka portowa / pod red. Leopolda Kuźmy ; poszczególne rozdz. i podrozdz. oprac. Andrzej Grzelakowski [et al.]. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Przedsiębiorstwa transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarczej Polski / Andrzej Letkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045206] (1).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce / [aut. Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki]. Edition: Stan prawny na luty 2003 r.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083546] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Logistyczna : [materiały konferencyjne] = Logistikdienstleistungen für den gegenwärtigen Warenaustausch : vierte Polnish-Deutsche Logistikkonferenz / [red. nauk.: Bernd Hentschel, Stanisław Krzyżaniak ; tł. ILiM]. Publisher: Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 1999. Other title: Logistikdienstleistungen für den gegenwärtigen Warenaustausch.Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Lists:
Funkcjonowanie transportu / Robert Tomanek. Publisher: Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Polityka transportowa / Waldemar Grzywacz, Krystyna Wojewódzka-Król, Włodzimierz Rydzkowski. Edition: Wyd. 3 zm. i poszerz. [dodr.].Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047742] (3).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Zewnętrzne koszty transportu : problem ekonomicznej wyceny / Barbara Pawłowska. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004354] (2).
  Copies available for reference: [CZ 656] (1).
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski / [pod red. Bogusława Liberadzkiego, Leszka Mindura]. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 656] (1).

Powered by Koha