Your search returned 128 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ponerologia : nauka o naturze zła / Andrzej Łobaczewski. Publisher: Rzeszów : na zlec. autora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Jak wydobyć się z depresji / Sue Atkinson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-012831] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Kobieta i depresja : jak dotrzeć do swojej wewnętrznej siły / Lois P. Frankel ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Other title: Women, anger & depression.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Z psychopatologii życia seksualnego / Antoni Kępiński ; posł. Jacek Bomba. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Psychiatria. T. 1, Podstawy psychiatrii / pod red. Adama Bilikiewicza [et al. ; aut. rozdz. Adam Bilikiewicz et al.]. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 2004. Other title: Podstawy psychiatrii.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Psychiatria. T. 2, Psychiatria kliniczna / pod red. Adama Bilikiewicza [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 2002. Other title: Psychiatria kliniczna.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Schizofrenia / Sverker Belin ; przekł. Jacek Kubitsky. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1998. Other title: Schizofrenibehandling.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Poznaj siebie : poradnik według Antoniego Kępińskiego : [samotność, lęk, depresja] / wybór i układ Lucyna Kowalik. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Zaburzenia osobowości / Andrzej Jakubik. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-048426] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Ograniczenia poznawcze : starzenie się i psychopatologia / redakcja naukowa Randall W. Engle [et al.] ; przeł. Ewa Czerniawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo SWPS "Academica", 2006. Other title: Cognitive limitations in aging and psychopathology.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Czarne słońce : depresja i melancholia / Julia Kristeva ; przekł. Michał Paweł Markowski, Remigiusz Ryziński ; wstęp Michał Paweł Markowski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekład Jarosław Rybski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Constance Hammen ; przekł.: Małgorzata Trzebiatowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Depression.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Zaburzenia lękowe : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Stanley Rachman ; przekł. Joanna Kowalczewska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Schizofrenia : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Max Birchwood, Chris Jackson ; przekł. Zofia Pelc. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Schizophrenia.Availability: Copies available for loan: [M-077570] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Kim jestem? : doświadczenie choroby psychicznej a stawanie się sobą / Małgorzata Opoczyńska. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Zaburzenia z pogranicza : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne] / Eda G. Goldstein ; przekł. Piotr Kołyszko. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. Other title: Borderline disorders.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Schizofrenia / Antoni Kępiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej / Harald J. Freyberger, Wolfgang Schneider, Rolf-Dieter Stieglitz, red. dzieła ; red. naukowa tł. Adam Bilikiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Other title: Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Schizofrenia : pierwszy epizod / pod red. Marka Jaremy ; [aut. Marek Jarema et al.]. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058628] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Egzystencjalne aspekty depresji : badania empiryczne / Marian Ledwoch. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Zaburzenia psychiczne u młodzieży / pod red. Marii Orwid ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Psychiatria ratunkowa : podręcznik dla lekarzy i studentów / Jorge R. Petit. Edition: Wyd. 1 pol. / red. Sławomir Krzysztof Sidorowicz.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2007. Other title: Handbook of emergency psychiatry.Availability: Copies available for loan: [M-061286] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Nasza mroczna strona : z dziejów perwersji / Élisabeth Roudinesco ; przeł. Bogdan Baran. Publisher: Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 2009. Other title: Part obscure de nous-mêmes.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Schizofrenia w ujęciu poznawczym : teoria, badania i terapia / Aaron T. Beck [et al.] ; tł. Marta Kapera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Other title: Schizophrenia.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Oblicza psychopatii : obraz kliniczny i kategorie diagnostyczne / Jarosław Groth. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii / Antoni Kępiński ; posł. Krzysztof Szwajca. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Rytm życia / Antoni Kępiński. Edition: Wyd. 7.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Szaleństwo i metoda : granice rozumienia w filozofii i psychiatrii / Andrzej Kapusta. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:

Powered by Koha