Your search returned 94 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zdrowie i szkoła / pod red. Barbary Woynarowskiej ; [aut. Jadwiga Bogucka et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093192] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Auksologia a promocja zdrowia. T. 2 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2000. Other title: Auxology and health promotion.Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / pod red. Zbigniewa Jethona i Andrzeja Grzybowskiego ; [aut. Krystyna Dłużniewska et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045467] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Stres i zdrowie : podejście salutogenetyczne / Tomasz Pasikowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Lists:
Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych / pod red. Teresy Bernadetty Kulik, Macieja Latalskiego. Publisher: Lublin : Czelej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-040743] (5).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Jak dbać o własne zdrowie / Marian Sygit ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. Publisher: Koszalin : Wydawnictwa Uczelniane BWSH, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-022403] (34).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Auksologia : rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym / Andrzej Malinowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-004027] (9).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia / Charles L. Sheridan, Sally A. Radmacher ; [przekł. Anna Dodziuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1998. Other title: Health psychology.Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Alkohol w Europie : raport z perspektywy zdrowia publicznego / Peter Anderson i Ben Baumberg ; [tł. Krzysztof Mazurek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Lists:
Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-045483] (2).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Lists:
Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej : wybrane problemy / Cezary W. Włodarczyk. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Zdrowie publiczne w krajach europejskich : wybrane zagadnienia etyczne : na podstawie raportów Europejskiego Projektu EuroPHEN / red. Cezary W. Włodarczyk [et al. ; tł. raportów Rafał Śmietana]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Other title: Public health in European countries.Availability: Copies available for loan: [M-048614] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Higiena : podręcznik dla studentów pielęgniarstwa : praca zbiorowa / pod red. Jana Kazimierza Karczewskiego ; [aut. Barbara Bień et al.]. Publisher: Lublin : Czelej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-052152] (9).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Teoretyczne podstawy promocji zdrowia / red. nauk.: Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008. Other title: Teoretyczne podstawy promocji zdrowia.Availability: Copies available for loan: [M-083173] (13).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Jerzy B. Karski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052708] (2).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Antoniego Czupryny [et al.] ; [aut. tomu pierwszego Katarzyna Kissimowa-Skarbek et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Kraków : "Vesalius", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-102361] (8).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Zdrowie publiczne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Antoniego Czupryny [et al.] ; aut. Barbara Bik [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i poszerz.Publisher: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-102369] (8).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
ABC... dla pacjenta / [aut. Mariusz Świerczyński]. Edition: Wyd. 2 popr., stan prawny na dzień 12 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Lists:
Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu : raport z badań / Stanisława Golinowska (red.) ; Cezary W. Włodarczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Zdrowie / Mildred Blaxter ; przeł. Magdalena Okła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Lists:
Tajemnice zdrowia : człowiek a środowisko / Krystyna Bonenberg. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Program zdrowia publicznego Unii Europejskiej (2003-2007) : czy skutecznie przyczynia się do poprawy zdrowia? / Europejski Trubunał Obrachunkowy. Publisher: Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga II / Zespół do Przygotowania Raportu: "Finansowanie Ochrony Zdrowia w Polsce - Zielona Księga" pod kierunkiem Stanisławy Golinowskiej. Edition: Wersja czwarta.Publisher: Kraków : Vesalius, 2009. Other title: Zielona Księga II.Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / Jan Chodkiewicz. Edition: Wyd. 2 niezm.Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Jerzy B. Karski. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej / Jerzy Leowski. Edition: Wyd. 2, (dodr.).Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Optymalizacja systemu ochrony zdrowia : koszty i korzyści / Piotr Krasucki. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Promocja zdrowia : dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej/ red. nauk. Anna Andruszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Other title: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej.Availability: Copies available for loan: [M-102209] (12).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym / Alicja Litwiejko. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Jak motywować do zmiany zachowania? : trening motywacyjny dla studentów i profesjonalistów / pod red. Ewy Wilczek-Rużyczki, Katarzyny Czabanowskiej ; aut. Massimo Bisconcin [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 614] (1).
  On hold (1).

Powered by Koha