Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dojrzałość : encyklopedia zdrowia / przekł. Paulina Głuchowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007. Other title: Health series : old age.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Zrozumieć starość : praca zbiorowa / pod red. Anny Panek i Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045420] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080596] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Encyklopedia seniora / [red. Franciszka W. Sawicka, Bożena Maryanska, Ewa Stańczuk]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-093326] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość w perspektywie studiów pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Astrid Tokaj. Publisher: Leszno : [Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064294] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość / Simone de Beauvoir ; przekł. Zofia Styszyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. Other title: Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). | Metodologia, demografia, instytucje opieki | Ludzie starzy i starość....Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod redakcją Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku? / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Opieka geriatryczna w Polsce / redakcja naukowa: Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata-Kościelniak. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość i starzenie się w ujęciu interdyscyplinarnym / pod redakcją naukową Małgorzaty Halickiej, Joanny Szymanowskiej, Katarzyny Winieckiej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starzenie się i starość : w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa / Zofia Szarota. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-076712] (8).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-065768] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość : między diagnozą a działaniem / Remigiusz J. Kijak, Zofia Szarota. Publisher: Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-105141] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Pogoda na starość : podręcznik skutecznego wspierania seniorów / redakcja naukowa Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-100187] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).

Powered by Koha