Your search returned 41 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; przeł. Michał Lipa. Publisher: Warszawa : MT Biznes, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Najstarsi z poznańskich seniorów : jesień życia w perspektywie gerontologicznej / Zbigniew Woźniak. Publisher: Poznań : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Urząd Miasta Poznania, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-045424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Zrozumieć starość : praca zbiorowa / pod red. Anny Panek i Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045420] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość pod opieką / Ingo Füsgen ; tł. Dariusz Gołka. Publisher: Warszawa : "W. A. B.", 1998. Other title: Im Alter umsorgt.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Encyklopedia seniora / [red. Franciszka W. Sawicka, Bożena Maryanska, Ewa Stańczuk]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-093326] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Zdrowi stulatkowie : naukowo potwierdzone sekrety najzdrowszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie / John Robbins ; przeł. Iwona Szuwalska. Publisher: Wrocław : Purana, 2006. Other title: Healthy at 100.Availability: Copies available for loan: [M-052819] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość w perspektywie studiów pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Astrid Tokaj. Publisher: Leszno : [Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052710] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [ aut. Stanisław Maciej Kot et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064294] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne / pod red. Adama A. Zycha. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Publisher: Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk ; [tł. Monika Dudzisz-Śledź et al.]. Publisher: Lublin : Czelej, 2009. Other title: Office care geriatrics.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki, Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-099438] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi. Cz. 2 / pod red. Alicji Różyk-Myrty ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. Other title: Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). | Metodologia, demografia, instytucje opieki | Ludzie starzy i starość....Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Poradnik opiekuna seniora : pogoda na starość / redakcja Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Pogoda na starość.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia / Aleksandra Błachnio, Karolina Kuryś-Szyncel, Emilia Martynowicz, Aldona Molesztak. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku? / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. Publisher: Warszawa : Difin, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Gerokinezjologia : nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym / Wiesław Osiński ; patronat merytoryczny: Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Opieka geriatryczna w Polsce / redakcja naukowa: Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata-Kościelniak. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Sprawny senior : jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych / Anna Bukowska, Katarzyna Filar-Mierzwa. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Stany nagłe : geriatria / pod redakcją naukową Katarzyny Broczek i Krzysztofa Jankowskiego ; autorzy: Anna Basińska-Szafrańska [i 34 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. Other title: Geriatria.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).

Powered by Koha