Your search returned 64 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychogeriatria / Janusz Krzyżowski. Publisher: Warszawa : Medyk, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywny senior / Aneta Derda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Edgard, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-110748] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Najstarsi z poznańskich seniorów : jesień życia w perspektywie gerontologicznej / Zbigniew Woźniak. Publisher: Poznań : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Urząd Miasta Poznania, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-045424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Zrozumieć starość : praca zbiorowa / pod red. Anny Panek i Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045420] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Jak i dlaczego się starzejemy / Leonard Hayflick ; z ang. przeł. Małgorzata Symonides. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1998. Other title: How and why we age.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość pod opieką / Ingo Füsgen ; tł. Dariusz Gołka. Publisher: Warszawa : "W. A. B.", 1998. Other title: Im Alter umsorgt.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
MSD podręcznik geriatrii / red. William B. Abrams, Mark H. Beers and Robert Berkow ; red. wyd. pol. Krzysztof Galus, Józef Kocemba ; [aut. tł. Zbigniew Arkuszewski et al.]. Edition: 1 wyd. polskie.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 1999. Other title: Merck manual of geriatrics.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. Publisher: Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082853] (3).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Encyklopedia seniora / [red. Franciszka W. Sawicka, Bożena Maryanska, Ewa Stańczuk]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-093326] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość w perspektywie studiów pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Astrid Tokaj. Publisher: Leszno : [Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Dojrzałość : encyklopedia zdrowia / przekł. Paulina Głuchowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2007. Other title: Health series : old age.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [ aut. Stanisław Maciej Kot et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Zatrzymaj czas : poznaj pierwiastek wiecznej młodości ciała i umysłu : młodość bez granic / Deepak Chopra ; [tł. Olaf Budek]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Helion/Septem, cop. 2009. Other title: Ageless body timeless mind : the guantum alternative to growing old.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Kondycja biologiczna ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej polskich kobiet stuletnich = Biological fitness with some special emphasise on physical activity of Polish centenarian women : rozprawa habilitacyjna / Romana Pawlińska-Chmara. Publisher: Opole : Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R, 2009. Other title: Biological fitness with some special emphasise on physical activity of Polish centenarian women.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064294] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Demograficzne i indywidualne starzenie się : wyzwania edukacyjne / pod red. Adama A. Zycha. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Jak się nie nudzić na emeryturze? : poradnik emeryta i rencisty / Stanisław Mędak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-022105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; przeł. Michał Lipa. Publisher: Warszawa : MT Biznes, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Starość / Simone de Beauvoir ; przekł. Zofia Styszyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof Galus ; [aut.: Maria Barcikowska et al.]. Edition: Dodr.Publisher: Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Publisher: Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk ; [tł. Monika Dudzisz-Śledź et al.]. Publisher: Lublin : Czelej, 2009. Other title: Office care geriatrics.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Aspekty medyczne starzenia się człowieka / red. Michał Karasek. Publisher: Łodź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:

Powered by Koha