Your search returned 64 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Leksykon gerontologii / Adam A. Zych. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Opieka geriatryczna w Polsce / redakcja naukowa: Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata-Kościelniak. Publisher: Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Opieka nad osobami starszymi : przewodnik dla zespołu terapeutycznego / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Elżbieta Krajewska-Kułak ; [autorzy: Mateusz Cybulski i 26 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Sprawny senior : jak być aktywnym mimo problemów zdrowotnych / Anna Bukowska, Katarzyna Filar-Mierzwa. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Stany nagłe : geriatria / pod redakcją naukową Katarzyny Broczek i Krzysztofa Jankowskiego ; autorzy: Anna Basińska-Szafrańska [i 34 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. Other title: Geriatria.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywny senior / Aneta Derda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Edgard, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-110748] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Najstarsi z poznańskich seniorów : jesień życia w perspektywie gerontologicznej / Zbigniew Woźniak. Publisher: Poznań : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Urząd Miasta Poznania, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-045424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Zrozumieć starość : praca zbiorowa / pod red. Anny Panek i Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045420] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
MSD podręcznik geriatrii / red. William B. Abrams, Mark H. Beers and Robert Berkow ; red. wyd. pol. Krzysztof Galus, Józef Kocemba ; [aut. tł. Zbigniew Arkuszewski et al.]. Edition: 1 wyd. polskie.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 1999. Other title: Merck manual of geriatrics.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Demencje wieku podeszłego : patomechanizm i strategie leczenia / Wanda Dobryszycka, Kazimierz Gąsiorowski, Jerzy Leszek. Publisher: Wrocław : Continuo, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-103144] (5).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Podstawy gerontologii społecznej / Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082853] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego ; [aut. Dorota Kałuża et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego / Marek Niezabitowski. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Encyklopedia seniora / [red. Franciszka W. Sawicka, Bożena Maryanska, Ewa Stańczuk]. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-093326] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Zdrowi stulatkowie : naukowo potwierdzone sekrety najzdrowszych i najdłużej żyjących ludzi na świecie / John Robbins ; przeł. Iwona Szuwalska. Publisher: Wrocław : Purana, 2006. Other title: Healthy at 100.Availability: Copies available for loan: [M-052819] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. Publisher: Gdańsk : Via Medica, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052710] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [ aut. Stanisław Maciej Kot et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Życie intymno-emocjonalne osób starszych / Agata Kowgier. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064294] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Jak się nie nudzić na emeryturze? : poradnik emeryta i rencisty / Stanisław Mędak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-022105] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Geriatria / red. Thomas C. Rosenthal, Mark E. Williams, Bruce J. Naughton ; red. nauk. wyd. pol. Leszek Pączek, Mariusz Niemczyk ; [tł. Monika Dudzisz-Śledź et al.]. Publisher: Lublin : Czelej, 2009. Other title: Office care geriatrics.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Lists:
Trening zdrowotny osób dorosłych : [poradnik lekarza i trenera] / Henryk Kuński. Publisher: Warszawa : Medsportpress, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-084220] (2).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Kreatywna starość : 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku : praca zbiorowa / pod red. Artura Fabisia, Artura Łaciny-Łanowskiego, Łukasza Tomczyka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych w Katowicach. Publisher: Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 2013. Other title: 15-lecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku | Piętnastolecie oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). T. 1, Metodologia, demografia, instytucje opieki / pod redakcją Agnieszki Janiak-Jasińskiej, Katarzyny Sierakowskiej, Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Miłośników Historii. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016. Other title: Old people and old age in the Polish lands from the 18th to the 21st century (in a comparative context). | Metodologia, demografia, instytucje opieki | Ludzie starzy i starość....Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Demencja : trafna diagnoza / redakcja naukowa Serge Gauthier, Pedro Rosa-Neto ; tłumaczenie i redakcja naukowa wydania polskiego Paweł P. Liberski ; redakcja neuropsychologiczna Tomasz Sobów. Edition: Wyd. 1 pol., 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. Other title: Case Studies in dementia.Availability: Copies available for loan: [M-106266] (5).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Psychogeriatria / redakcja naukowa Mateusz Cybulski, Napoleon Waszkiewicz, Elżbieta Krajewska-Kułak, Kornelia Kędziora-Kornatowska ; [autorzy i redaktorzy naukowi Aleksander Araszkiewicz i 30 pozostałych]. Edition: Wyd. 1, 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-106273] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
  Checked out (1).
Poradnik opiekuna seniora : pogoda na starość / redakcja Krzysztof Owczarek, Magdalena Anna Łazarewicz. Edition: Stan prawny na 1 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Pogoda na starość.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Aktywny senior : człowiek spełniony / redakcja naukowa Anna Skrzek ; autorzy: Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Dębiec-Bąk, Jolanta Ignaszewska-Kuhbauch, Ryszard Jasiński, Dariusz Kałka, Aleksander Kobylarek, Monika Kosior, Marta Koszczyc, Grażyna Małkiewicz, Małgorzata Mraz, Robert Pawliszko, Jolanta Podsiadło, Katarzyna Salamon-Krakowska, Anna Skrzek, Joanna Szczepańska-Gieracha, Katarzyna Turek, Ilona Zakowicz, Robert Zapotoczny, Agnieszka Zygmont. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).
Geriatria / Klaus Hager, Olaf Krause (red.) ; współpraca Meiken Brecht [i 21 pozostałych] ; tłumaczenie z języka niemieckiego Barbara Wencka - rozdz. 18-32, Elżbieta Zwierzyńska - rozdz. 1-17. Edition: Wydanie I polskie / redakcja wydania polskiego Małgorzata Sobieszczańska.Publisher: Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018. Other title: Elsevier Essentials Geriatrie.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.98:616-053.9] (1).

Powered by Koha